Yhteystiedot


Eloisa ikä -ohjelman koordinaatiotoiminnasta vastasivat 2012-2017 seuraavat henkilöt:

ohjelmapäällikkö Reija Heinola
ohjelmakoordinaattori Katja Helo
viestintäkoordinaattori Tiina Hailla
tutkija Minna Pietilä
vanhempi tutkija Marja Saarenheimo

MIkäli tarvitset lisätietoa ohjelmasta: 

Reija Heinola
Vanhustyön keskusliitto
s-posti: reija.heinola@vtkl.fi
puh. 050 449 2998