Koosteet

KYSELYN PÄÄTULOKSET: MITÄ IKÄIHMISTEN YKSINÄISYYDELLE TAPAHTUI?

Järjestöjen hanketoimintaan osallistuminen edisti varsinkin vaikeissa tilanteissa olleiden ikääntyneiden ihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja vähensi heidän yksinäisyyttään. Muiden ikäihmisten hyvinvointia osallistuminen taas piti osaltaan yllä.

Muutokset yksinäisyydessä ja etsivä työ 

Changes in loneliness and outreach work

 

HAASTATTELUJEN PÄÄTULOKSET: MITÄ IKÄIHMISTEN OSALLISUUDELLE TAPAHTUI? 

Järjestötoiminta edistää ikääntyneiden ihmisten osallisuutta, kun se on sopusoinnussa heidän arvostustensa ja persoonallisten ominaisuuksiensa kanssa. 

Osallisuus ja vapaaehtoistoiminta

Participation and volunteering

 

TIEDOTE PÄÄTULOKSISTA

Järjestötoiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä