Tutkimus

Eloisa ikä -tutkimuksessa (2013-17) tarkasteltiin, millaisia muutoksia tapahtui ohjelman hankkeissa mukana olleiden ikääntyneiden ihmisten arjessa, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksissa sekä psykososiaalisessa hyvinvoinnissa. Tutkimuksen pääasiallisia aineistoja olivat määrällinen kysely (N=529) ja laadullinen haastattelu (N=92). Kyselyvastaajien ja haastateltujen ikäjakauma oli 55-98 vuotta. Täällä voit tutustua tutkimustuloksiin kirjan, koosteiden ja mediauutisoinnin muodossa.