Navigaatio

Livfullt liv program - Strunta i åren

Seniorernas goda vardagen

Den goda vardagen består av många olika faktorer. Med programmet Livfullt liv försöker man stärka seniorernas resurser och deltagande, igenkänna problem som olika livssituationer för med sig och erbjuda hjälpt tidigt.
 
I programmet utvecklas nya verksamhetsformer och inrotas olika social- och hälsovårdens organisationers praxis som visat sig bra. Samarbetet med organisationer, kommuner, församlingar, läroinrättningar, företag och andra lokala aktörer stärks. Seniorernas eget kunnande skall tas med i utvecklingsarbetet.
 
Livfullt liv programmet genomförs 2012–2017. Penningautomatföreningen finansierar programmet. Centralförbundet för de gamlas väl koordinerar programmet och ger stöd åt delprojektens utvecklings- och inrotningsverksamhet.
 
Kontaktuppgifter
 
Centralförbundet för de gamlas väl rf - Livfullt liv-programmet
 
Programchef Reija Heinola, Tel. 050 449 2998, reija.heinola@vtkl.fi
 
Programkoordinator Katja Helo, Tel. 050 449 2988, katja.helo@vtkl.fi
 
Kommunikationkoordinator Tiina Hailla, Tel. 050 556 5922, tiina.hailla@vtkl.fi
 
Malms handelsväg 26, 00700 HELSINGFORS
www.vtkl.fi
 
RAY
 
Utvecklingschef Elina Varjonen, Tel. 040 748 3257, elina.varjonen@ray.fi
 
Åbovägen 42, 02650 ESBO
www.ray.fi