SámiSosterille Euroopan kansalaisen -palkinto

Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluva SámiSoster saa kansainvälisen Euroopan kansalaisen 2017 -palkinnon. Palkinto myönnetään toimijoille, joilla on poikkeuksellisen merkittäviä saavutuksia.

SámiSoster ja sen toiminta erityisesti saamenkielisten muistisairaiden parissa on ainoa suomalainen palkinnonsaaja tänä vuonna. Palkinto luovutettiin 30.6.2017 Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimistossa pidetyssä tilaisuudessa. 

SámiSosterin toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga iloitsee palkinnosta ja näkee siinä laajemman merkityksen: "Euroopan unionin tasolla huomataan saamelaiset ja meidän tarpeemme. SámiSoster ry on kaksikymmentä vuotta tehnyt töitä nostaakseen esille saamelaisten sosiaali- ja terveysalan tarpeita. Tämä on mukava kiitos siitä työstä", sanoo Magga. 

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen ehdotuksesta

Euroopan kansalainen -palkinnon perusteluina on esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö tai kulttuuriyhteistyö, joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä. Koko Euroopan alueella palkinnon saa 50 eri toimijaa.

MEP Sirpa Pietikäinen muistutti ihmisarvon, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä vanhusten oikeuksien olevan EU: n perusoikeuskirjassa vahvistettuja arvoja ja että erityisesti vähemmistöjen kohdalla näiden oikeuksien suojelemiseksi on tehtävä kovasti töitä.
Lista kaikista Euroopan kansalaisen -palkinnon saajista, maittain lueteltuna. 

Erityisesti Sirpa Pietikäinen mainitsee SámiSosterin Muittohallat – Muistetella -projektin. Muistutella-projektin ja toiminnan lähtökohtana on saamenkieli ja kulttuuri. Saamelaiset muistisairaat usein unohtavat toisena opitun kielen, siksi saamenkieli on avain ihmisen hyvään hoitoon.
Muittohallat-hankkeen päämääränä on tukea ja edistää saamelaisten muistisairaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja vireyttä. Hankkeessa tuetaan muistisairaan kotona asumistaan mahdollisimman pitkään.

Kuvassa SámiSosterin Marketta Vuolab (vas.), Ristenrauna Magga ja MEP Sirpa Pietikäinen palkintotilaisuudessa 30.6.2017 Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimistossa.  

Saamenkielistä ja kulttuurista materiaalia 

STEAn Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvassa Muittohallat-toiminnassa on tehty saamenkielistä ja -kulttuurista materiaalia, joka on vapaasti hyödynnettävissä. 

Muisteluvideot
Girkostobuin osa I ja osa II 
Girkostobuin osat I ja II ovat Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvan SámiSosterin Muittohallat -hankkeen kesällä 2015 kuvaamia saamenkielisiä videoita. Kouluvuosien, rippikoulun ja luokkakavereiden muistelu yhdistää saamenkielisiä ja -kulttuurisia iäkkäitä ihmisiä. 

Moninaisuudella hyvinvointia -seminaarissa 4.11.2015 LT Heidi Eriksenin pitämä puheenvuoro katsottavissa tallenteena "Saamenkielisyys ja muistisairaus" ja saamelaistaiteilijoiden Annukka Hirvasvuopio-Laitin (laulu) ja Jukkapekka Hapuojan (piano) musiikkiesitykset löytyvät näistä linkeistä laulu I ja laulu II