Etsivä vanhustyö -dokumentti auttaa löytämään näkymättömät

Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaatio on ohjelmassa mukana olevien etsivää ja löytävää vanhustyötä tekevien hankkeiden kanssa teettänyt kolmiosaisen videodokumentin Etsivä ja Löytävä vanhustyö – jotta kenenkään ei tarvitsisi olla yksin!

Eloisa ikä -ohjelmassa on valmistunut etsivän ja löytävän vanhustyön kolmiosainen videodokumentti, joka on tarkoitettu opastukseksi vanhustyön ammattilaisille julkisella ja yksityisellä sektorilla. Video kuvaa toimintatavan merkitystä ja käytännön toteutusta Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Video on toteutettu yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Seniori-Vamos -hankkeen ja Fingerroosin säätiön Löytävä-hankkeen kanssa.

Etsivän ja löytävän vanhustyön tarkoituksena on nimensä mukaisesti etsiä ja löytää niitä yksinäisiä, yksineläviä ja/tai syrjäytyneitä vanhuksia, jotka ovat jostakin syystä jääneet palvelujärjestelmän katveeseen. Toimintatapa on esimerkki uudenlaisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä järjestöjen ja kuntien välillä.

Uusia keinoja eriarvoistumista vastaan 

– Uusia keinoja vastata suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisen haasteisiin tarvitaankin huomattavasti nykyistä enemmän kaikissa kunnissa ja tulevissa maakunnissa, sanoo Eloisa ikä -ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitosta. Onkin hienoa, että myös Espoon, Helsingin ja Turun kaupungin edustajat lähtivät mukaan tähän videoprojektiin kertomaan omasta  näkökulmastaan, miksi yhteistyö on niin tärkeää ja sitä kannattaa tehdä, jatkaa Heinola. Etsivän vanhustyön avulla löydetään mm. yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, päihdeongelmista ja liikkumisvaikeuksista kärsiviä ikäihmisiä. 
Videolla esiintyvien pääkaupunkiseudun Seniori-Vamoksen ja turkulaisen Löytävä-hankkeen lisäksi useissa muissa Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa on kehitetty ja tehty etsivää ja löytävää vanhustyötä vuodesta 2013 lähtien.

Konkreettista moniammatillista auttamista Espoossa, Helsingissä ja Turussa

–  Vuonna 2016 Helsingin Kallion alueelle kohdattiin 174 asiakasta ja Espoon keskuksen alueella 76 asiakasta. Kalliossa toimi vuoden lopussa 76 aktiivista vapaaehtoista ja Espoossa 28 vapaaehtoista, kertoo projektipäällikkö Satu Aalto Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamoksesta. 

Pääsääntöisesti asiakkaat ohjautuivat palveluun verkoston kautta, yli 60% kotihoidosta. Olemme tilastoineet ohjautumiseen johtaneita syitä. 78% asiakkaista kokee yksinäisyyttä tai on vailla riittävää sosiaalista verkostoa. Tämä on merkittävin syy asiakkuuteen Seniori-Vamoksessa. 

Turun eloisat Löytävä-hanketyöntekijät ovat tavoittaneet vuosina 2014-2016 yhteensä noin 540 ikäihmistä. Toimintamuotoja ovat yksilöasiakastyö, Pilke-toiminta, määräaikaiset ryhmät, päivystys ja satunnaisten toimistolta apua hakevien ikääntyneiden auttaminen, sanoo projektikoordinaattori Sanna Jokinen

Videodokumentti ammattilaisille ja lähimmäisestä välittäville ihmisille

Video on yksi Eloisa ikä -avustusohjelman keinoista esitellä toimintatapoja, miten järjestölähtöistä ruohonjuuritason sosiaalityötä tekemällä pidetään huolta niistä, jotka eivät siihen itse pysty.
Kolmiosainen videodokumentti on katsottavissa Eloisa ikä -ohjelman Youtube-kanavalla. Jokainen jakso toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Yksittäiset jaksot ovat kestoltaan noin 6 minuuttia.
Dokumentin on tuottanut Filmlike Oy Henrik Kaukonen ja käsikirjoittanut Joonas Rutanen

Dokumentin esittely (teaser)  

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 01 

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 02
 

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 03
 

Eloisan etsivän ja löytävän vanhustyön määritelmä

Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja, Löytävä-hankkeen projektipäällikkö Ulla-Maija Nikulan määritelmän mukaan ”löytävä vanhustyö on ammatillista, erityistason osaamisalueen työtä, jossa korostuu psykososiaalinen työote. Työ on liikkuvaa ja toteutuu asiakkaan kotona tai hänen lähiympäristössään huomioiden kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ikääntyneet. Työ toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työparityöskentelynä järjestön ja julkisen sektorin välillä. Löytävän työn tavoitteet täyttyvät, kun mukaan saadaan sosiaali- ja terveyspalvelut ja erityisesti vanhuspalveluiden kotihoito sekä toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa”.

Eloisa ikä -ohjelma (2012–2017) on STEAn avustusohjelma ikääntyneiden ihmisten hyvän arjen vahvistamiseksi. Ohjelmassa on yhteiskehitetty vanhustyöhön toimivia työmenetelmiä ja luotu mahdollisuuksia ikäihmisten osallisuudelle.