Eloisat helmet on hiottu - ota ne käyttöön!

Eloisat helmet -julkaisuun on koottu järjestöjen kehittämiä toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kirjassa esitellään vähintään yksi menetelmä tai toimintamalli - eli helmi - jokaisesta 31 ohjelmassa mukana olleesta hankkeesta.

Eloisat helmet - Toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen -julkaisu tarjoaa kurkistuksen Eloisa ikä -ohjelman hanketyön tuloksiin; mitä on saatu aikaan. 

–  Eloisa ikä -ohjelmassa olemme kehittäneet menetelmiä ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Eloisat helmet -julkaisussa emme pyri kuvaamaan kaikkea sitä monimuotoista toimintaa, jota hankkeissa on toteutettu, vaan tuomaan esille menetelmällisiä helmiä. Ne ovat keinoja, joiden avulla voidaan vähentää ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyttä, auttaa heitä löytämään elämäänsä mielekästä tekemistä ja merkityksellisiä ihmisiä sekä kokemaan yhteiskunnallista osallisuutta, kertoo ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliiton koordinaatiosta.

– Nämä menetelmät on nyt testattu käytännössä ja todettu toimiviksi. Ne soveltuvat käyttöön otettaviksi ympäri Suomen, kannustaa ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Järjestöjen toiminta on lähellä ihmisten arkea ja sen vuoksi ne tunnistavat myös tarpeita, jotka jäävät muuten helposti näkymättömiin. Ilman innostuneita ja kekseliäitä hanketyöntekijöitä ja kehittämismyönteisiä yhteistyökumppaneita näitä käytäntöjä ei olisi syntynyt. Eloisat helmet ovat täsmävälineitä myös siksi, että ikääntyneet ympäri Suomen ovat olleet mukana niitä kehittämässä ja kokeilemassa.

– Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on oiva paikka miettiä, miten tukea kotona asuvia ikäihmisiä. Nyt kehitetyillä menetelmillä ja järjestöjen ja kuntien yhteistyöllä lisätään ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, sanoo Heinola.

Eloisa trilogia järjestöjen kehittämistoiminnasta

STEAn Eloisa ikä -avustusohjelman kolme julkaisua kuvaavat järjestöjen kehittämistoimintaa eri näkökulmista.

Eloisat helmet - Toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen -julkaisu esittelee hankkeista poimittuja uudenlaisia menetelmiä ja malleja.
Eloisa ikä -ohjelman tutkimusjulkaisu Ilmeikäs arki - Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa tarkastelee hanketoimintaan osallistumisen vaikutuksia ikääntyneiden ihmisten arjessa ja psykososiaalisessa hyvinvoinnissa. 
Sarjan ensimmäinen syksyllä 2016 ilmestynyt Yhdessä syntyy enemmän - Ohjelmakoordinaatio järjestöjen kehittämistoimintaa tukemassa on kuvaus avustusohjelman koordinaatiotoiminnasta.