Vapaaehtoistyö saattohoidossa

Vapaaehtoisia koulutetaan saattohoitoon.

Saattohoidossa on ihmisiä, joiden luona ei vieraile kukaan. Suomen Raamattuopiston säätiö (SROS) koulutti vapaaehtoisia vierellä kulkijoita elämän loppuvaiheeseen. SROS:n mukaan onnistuminen edellyttää selkeitä pelisääntöjä, avointa kommunikaatiota saattohoidon henkilökunnan kanssa sekä vapaaehtoisten keskinäistä vertaistukea, työnohjauksellista tukea ja valmennusta. Vapaaehtoisena toimiminen ei vaadi sinällään erityisosaamista, mutta oikea asenne on tärkeä. Vierellä kuljetaan tuettavan ehdoilla. Jutellaan tai ollaan hiljaa, pidetään kädestä, muistellaan tai puhutaan päivänpolitiikasta. 

Suomen Raamattuopiston säätiö