IKÄTUKI -toiminta

IKÄTUKI auttaa tuen tarpeessa olevia ikääntyneitä ihmisiä.

Ikääntyessä vaikeita elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi puolison kuolema, eläkkeelle jääminen tai muutto uudelle paikkakunnalle. IKÄTUKI-toiminnan kautta tuen tarpeessa oleva ikääntynyt ihminen voi saada itselleen vapaaehtoisen tukihenkilön, jonka kanssa voi keskustella vaikeistakin asioista. Tukihenkilö voi myös toimia rohkaisijana kotoa lähtemiseen ja uusien sosiaalisten suhteiden löytymiseen.

Määräaikaisen ja tavoitteellisen tuen päämääränä on auttaa tukea tarvitsevaa löytämään elämäänsä mielekkyyttä ja tulevaisuuteensa toiveikkuutta. Vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä koulutuksen, jatkokoulutusta, säännöllistä tukea ja ohjausta. 

Turun Kaupunkilähetys ry

Toimintamalli Innokylässä