Ikäkuuloinfot

Ikäkuuloinfot lisäävät tietoisuutta ikäkuulosta sekä myönteistä suhtautumista ikäkuuloisuuteen ja kuulokojeen käyttöön.

Infot tavoittavat iäkkäät ihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat. Kuuloyhdistysten vapaaehtoiset vastaavat infojen käytännön toteutuksesta omilla paikkakunnillaan.

Ikäkuuloprojekti tuotti kuuloyhdistysten vapaaehtoisten käyttöön Power Point -tietopaketin infojen toteuttamiseen. Materiaaliksi tuotettiin ikäkuulo-opas, kortti, jossa opastetaan kommunikoimaan heikkokuuloisen kanssa sekä www.ikakuuloiset.fi -verkkosivusto. Kuuloliitto tukee ikäkuuloinfojen toteutumista päivittämällä tuotettua materiaalia ja antamalla yhdistysten vapaaehtoisille tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa ikäkuuloinfojen pitämiseen. 

Kuuloliitto ry

Toimintamalli Innokylässä