Viittomakielinen CERAD

Viittomakielinen CERAD-testi auttaa muistisairasta kohti hoitoa ja palveluja, eikä kuurous ole esteenä.

Viittomakielinen CERAD on suomenkielisen CERAD -kognitiivisen tehtäväsarjan viittomakielinen käännös. Testin käännöksessä on huomioitu viittomakieliset omana kulttuurisena kieliryhmänään. Viittomakielisillä ihmisillä on oikeus saada tehdä testi luotettavasti omalla kielellään, sillä heillä ilmeneviä kognitiivisia muutoksia ei voida suoraan arvioida esimerkiksi suomen- tai ruotsinkielisten testien kautta. Cerad-testin tulisi olla luonnollinen osa myös viittomakielisen muistipotilaan hoitoketjua. 

Kuurojen Palvelusäätiö

Toimintamalli Innokylässä