Muittohallat

Muittohallat (muistutella) -toiminta korostaa kulttuurin ja kielen merkitystä saamelaisen muistisairaan kohtaamisessa.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin kunnan saamenkielisen kotipalvelun, seurakunnan ja kunnan avohuollon kanssa kuin yli valtiorajojen ruotsalaisten ja norjalaisten toimijoiden kanssa. Lähtökohtana kulttuurisensitiivisten työmuotojen kehittämiseen on pidetty saamelaisten ihmisten omia voimavaroja, vahvuuksia ja elämänkokemusta.

Muitogiisá -aineistopankin avulla voi järjestää viriketoimintaa saamelaisten muistisairaiden tukemiseksi. Aineisto sisältää muun muassa tietoa saamelaiskulttuurisista tavoista ja merkityksistä vanhustenhuollossa, työvälineitä toimintaan, valokuvia ja tarinoita muistelutilanteisiin perinteisistä elinkeinoista kuten poronhoidosta, töistä, vaatetuksesta ja luontoon liittyvistä asioista vuodenkierron mukaisesti. 

SámiSoster ry

Toimintamalli Innokylässä