Muistoista musiikiksi

Osallistava ryhmämenetelmä, jonka keskeinen ajatus on luoda uutta yhdessä muistisairaiden kanssa.

Muistoista musiikiksi -toimintamallissa työstetään musiikkia ja runoutta yhdessä valittuihin aiheisiin. Tuloksena syntyy esimerkiksi laulu, joka äänitetään ja/tai kuvataan ja jaetaan nähtäville sosiaaliseen mediaan. Menetelmä on tarkoitettu muistisairauden lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa oleville. Sitä voivat käyttää muun muassa ammattihenkilöt tai vapaaehtoiset. Tavoitteena on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja psykososiaalista hyvinvointia. Kun muistisairaiden osaaminen saadaan kaikkien nähtäville, myös ympäristön asenne muuttuu positiivisemmaksi heitä kohtaan.

Muistoista musiikiksi -menetelmä pohjaa käytännön kokemukseen muistelun ja musiikin vaikutuksista sekä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Malli on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Sitä on esitelty Alzheimer Europen konferenssissa Skotlannissa vuonna 2014 sekä Alzheimer´s Disease Internationalin konferenssissa Unkarissa vuonna 2016. Molemmissa konferensseissa menetelmä sai huomiota ja positiivista palautetta nimenomaan siksi, että sen kehittämisessä on osallistettu muistisairaat ihmiset itse. Muistoista musiikiksi -menetelmää käytetään eri puolilla Suomea ja se on levinnyt myös Puolaan. 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

Toimintamalli Innokylässä