Osallisuutta ja hyvinvointia ikääntyneille maahanmuuttajille

Ikääntyneille maahanmuuttajille suunnattu ryhmätoiminta edistää osallisuutta ja tukee hyvinvointia.

Ikääntyneille maahanmuuttajille suunnattuun ohjattuun Jade-toimintaan Helsingissä ovat tervetulleita kaikki yli 50-vuotiaat, joiden äidinkieli on somali, arabia tai mandariinikiina. Viikoittainen ryhmätoiminta edistää osallisuutta ja tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jade tarjoaa myös palveluohjausta eli konkreettista, käytännöllistä ja asiakaslähtöistä neuvontaa selkosuomeksi, arabiaksi ja englanniksi.

Jade-toiminta lisää tietoutta ikääntyneiden maahanmuuttajien palvelutarpeista ja monikulttuuriseen vanhustyöhön liittyvistä kysymyksistä. Jade-toiminta tarjoaa myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille, vanhustyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille koulutusta, jonka tavoitteena on kasvattaa moninaisuusosaamista ja vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tarpeiden tiedostamista.

Käpyrinne ry

Toimintamalli Innokylässä