Hyvinvointitapaamisia omaisille

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toteuttamat hyvinvointikäynnit tuovat apua mielenterveysomaisen arkeen.

Mielenterveysomainen on henkilö, jonka lähipiirissä on mielenterveysongelmia poteva tai päihteitä käyttävä ihminen. Mielenterveysomaisen arki voi olla rankkaa ja omat tarpeet saattavat jäädä huomaamatta taka-alalle. Itsestään ja jaksamisestaan tulisi kuitenkin pitää huolta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toteuttamien hyvinvointitapaamisten avulla liikunta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tuodaan osaksi omaisen arkea. Tapaamiset ovat henkilökohtaisia keskusteluja, joissa mietitään yhdessä niitä asioita, jotka auttavat jaksamaan arjessa. Tarvittaessa omainen ohjataan esimerkiksi vertaistuki- tai liikuntaryhmiin. 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Toimintamalli Innokylässä