Neuvokkaiden naisten kestävät konstit

Neuvokkaat naiset on yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka vahvistaa pienituloisten ja yksinäisyyttä kokevien naisten hyvinvointia ja osallisuutta kestävän kehityksen hengessä.

Ekologisen kestävyyden ohella ryhmissä vahvistetaan myös sosiaalista kestävyyttä. Malliin sisältyy kymmenen tapaamiskertaa, mutta ajatuksena on, että ryhmät jatkavat omaehtoisesti toimintaa niiden jälkeen. Neuvokkaat naiset -ryhmiä toimii eri puolilla Suomea. Ne tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteyksiä muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin. 

Ryhmät kokoontuvat yhteisten teemojen äärelle. Tapaamisissa käsiteltäviä teemoja ovat mielen hyvinvointi, ravitsemus ja ruoanlaitto, pienellä rahalla eläminen, kulttuuri ja taide, kierrätys ja kestävä arki, aktiivinen kansalaisuus, liikunta ja ulkoilu. Ryhmissä voidaan esimerkiksi harrastaa ilmaisia retkiä lähiluontoon, tuunata yhdessä vanhasta uutta ja jakaa vinkkejä siihen, miten elää pienellä rahalla. 

Miina Sillanpään säätiö

Toimintamalli Innokylässä