Mielen hyvinvoinnin videot

Mielenterveydellä ei ole ikärajaa! on Eloisa ikä -ohjelman tuottama kuuden videoanimaation sarja.

Mielenterveydellä ei ole ikärajaa!  -videot esittelevät mielenterveyttä tukevia esimerkkejä hankkeiden kehittämistä ratkaisuista ja keinoista. Ne sopivat erityisesti iäkkäiden ihmisen elämäntilanteisiin, sillä niissä huomioidaan iän tuomat erityispiirteet.