Elämäntaidot esiin

Elämäntaidot esiin -ryhmätoiminta tarjoaa iäkkäille tutkittua tietoa, keskusteluaiheita ja erilaisia harjoituksia mielen voimavarojen vaalimiseen.

Mielen hyvinvoinnilla ei ole ikärajaa! Elämäkokemukseen perustuvia elämäntaitoja voi vahvistaa avointen ovien periaatteella Elämäntaitojen huoneessa tai pienryhmässä kurssilla. Yhteiset keskustelut sekä erilaiset tehtävät edesauttavat mielen hyvinvoinnin käytäntöjen vakiintumista iäkkäiden ihmisten arkeen.

Toiminta on suunniteltu yhdessä iäkkäiden ihmisten kanssa. Sisällöt pohjautuvat positiivisen psykologian sekä ratkaisu- ja tarkoituskeskeisyyden sovelluksiin. Aihepiirejä ovat muun muassa myönteiseen suuntaaminen, itsemyötätunto, näkökulman avartaminen, toivo ja sinnikkyys sekä hyvän mielen arki. Toiminnan tueksi on tarjolla Elämäntaidot esiin -opas. Osallistujien mukaan elämäntaitojen toiminnan myönteinen lähestymistapa tarjoaa kaivattua tukea moninaisissa elämäntilanteissa. Aihepiirit ovat hyödyllisiä ja innostavia. Elämäntaitoja voi vahvistaa missä iässä tahansa. 

Ikäinstituutti

Toimintamalli Innokylässä