Kylille kulttuuria

Taide- ja kulttuuripainotteinen ryhmätoiminta, jota toteutetaan moniammatillisena verkostotyönä ja paikallisena lähipalveluna.

Kylille kulttuuria -ryhmiä perustetaan esimerkiksi seurantaloille ja kyläkouluihin. Toimintamallin avulla pyritään taiteen ja kulttuurin keinoin ehkäisemään maaseudulla asuvien ikääntyneiden syrjäytymistä. Toiminnan avulla elävöitetään maaseudun kylien kulttuurielämää asukkaiden kokemusta ja osaamista hyödyntäen.

Kylille kulttuuria -toimintaan houkutellaan kampanjaluontoisesti uusia osallistujia esimerkiksi ystäväkuukausien kautta. Ne ovat kuukausia, joiden aikana ryhmän jäseniä kannustetaan ottamaan ystävä mukaan tapaamisiin. 

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Toimintamalli Innokylässä