Elämää käsillä

Elämää käsillä -toiminnalla innostetaan ikääntyneitä luovuuteen ja käsillä tekemiseen vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa.

Käsityöt tarjoavat ikääntyneille väylän ilmaista itseään tavalla, joka puuttuu monen arjesta. Taiteen menetelmät ja käsillä tekeminen tukevat terveyttä ja hyvinvointia. Kädentaidot antavat ihmisille syyn kokoontua yhteen. Niiden parissa on helppo sekä keskustella että olla hiljaa. 

Eläkeliitto ry

Toimintamalli Innokylässä