Yhres etteskesi - yhdessä eteenpäin

Pienen Särkisalon kunnan asukkaat valtasivat lakkautetun vanhainkodin ja siitä muodostui alueen sydän ja yhdessä tekemisen keskus.

Yhres etteskesi on luovalla yhteistyöllä ja kevyellä rakenteella toimiva palvelukokonaisuus maaseudulle, joka palvelee paikallisia asukkaita, kuntaa, yhdistyksiä ja yrityksiä. Yhteistyö mahdollistaa palvelujen tarjoamisen sekä lujittaa kyläyhteisön henkeä. Kylän eri toimintoja toteutetaan sulassa sovussa yhdessä, jakaen niin vastuualueet kuin kustannuksetkin kunnan, yhdistysten, seurakunnan, yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden välillä.

Konkreettisena toimintojen toteuttamispaikkana toimii kyläkeskus, mutta toimintoja viedään myös talon ulkopuolelle, mm. etsivä työ ja ystävätoiminta. Mallissa kootaan yhteen julkisia ja yksityisiä palveluja, vapaaehtoistyötä ja kolmannen sektorin palveluja; esikoulu, päiväkoti, nuorisotila, kirjasto, kansalaisopisto, kuntosali, kotihoito sekä terveydenhoitaja. Lisäksi talossa on avoin olohuone, koululaisten ”Jumjum" -huone iltapäivän viettoon ja kokoustiloja. 

Särkisalokotiyhdistys ry

Toimintamalli Innokylässä