Kumppanuuspöytä

Kumppanuuspöytä kokoaa alueen toimijat yhteen. Kumppanuuspöytä-toiminnan avulla voidaan järjestää paikallisia tapahtumia ja vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä.

Keskisuomalaisissa maaseutukunnissa (Joutsa, Keuruu, Toivakka, Pihtipudas, Viitasaari) ikääntyneiden hyvän arjen ja hyvinvoinnin tukemisesta kiinnostuneet kuntalaiset, ammattilaiset ja yhdistystoimijat kokoontuivat avoimiin kumppanuuspöytiin. Koollekutsujana oli toimintaa koordinoinut Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry yhteistyössä kuntien kanssa. Kumppanuuspöydissä osallistujat ovat yhdenvertaisia aloitteentekijöinä, keskustelijoina ja päätöksentekijöinä. Kuka tahansa voi tuoda esille idean, toiveen, huolen tai tarpeen. Kokoontumisia on säännöllisesti esimerkiksi kerran kuussa. Hyväksi havaittu tapa on kokoontua kiertävästi eri kylillä tai eri toimijoiden tiloissa, jolloin kukin osallistuja voi luontevasti esitellä toimintaansa.

Kumppanuus rakentuu parhaiten käytännön tekemisessä. Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kuntien hyvinvointirooli vahvistuu. Siksi on luontevaa, että kunnat ottavat jatkossa Kumppanuuspöytien koordinaatiovastuun. Siirtymävaiheessa on tärkeää säilyttää yhdenvertaista kumppanuutta tukeva työote.

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry