Aijjoos-toiminta

Ikääntyneet toimivat asiantuntijoina, kehittäjinä, kouluttajina, vaikuttajina ja tiedottajina

Aijjoos on eteläpohjalaista murretta ja tarkoittaa ajoissa. Aijjoos toimii Evijärven ja Lappajärven kunnissa sekä Kauhavan kaupungissa. Ajatuksena on viedä toiminta sinne, missä ihmiset ovat. Kun suunnitellaan ikääntyneille palveluita ja harrastuksia, on oltava korvat herkkinä heidän äänelleen. 

Keskeinen ajatus on nähdä ihmiset voimavarana. Ikääntyneet toimivat esimerkiksi asiantuntijoina, kehittäjinä, kouluttajina, vaikuttajina, arvioijina, tiedottajina ja ryhmänohjaajina. He ovat päässeet vaikuttamaan ikäpoliittiseen ohjelmaan, kehittämään alueen omaishoidon palveluja, luennoimaan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmätoimintaa.

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry

Toiminta Innokylässä