Seniori-Vamos

Seniori-Vamos tukee ikääntyneiden mielekästä ja ihmisarvoista kotona asumista sekä vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Seniori-Vamos tekee etsivää ja osallistavaa vanhustyötä Helsingissä ja Espoossa. Toiminta painottuu sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ehkäisevään työotteeseen sekä osallistavaan kansalaistoimintaan. Seniori-Vamos tukee kotona asuvia ihmisiä tilanteissa, joissa toimintakyvyn aleneminen hankaloittaa arjessa selviytymistä ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan on heikentynyt.

Etsivää työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa. Asiakkaita ohjautuu esimerkiksi terveyskeskuksista, kotihoidosta ja psykiatrian poliklinikoilta. Asiakkuus voi käynnistyä myös naapurin yhteydenotosta ja huolen ilmaisusta. Liikkeelle lähdetään tapaamalla ihminen kotikäynnillä ja keskustelemalla hänen toiveistaan. Yhdessä etsitään ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa itselle mieleisiä asioita ja jotka tukevat kotona asumista. Seniori-Vamos täydentää julkisen ja yksityisen sektorin palveluita. Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa tuo toimintaan mukaan alan opiskelijoita. Yksinäisyyttä vähentää suuri joukko eri-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka tapaavat omaa ikääntynyttä ystäväänsä säännöllisesti. Kiireettömällä läsnäolollaan vapaaehtoinen tai opiskelija tuo merkittävää sisältöä ihmisen elämään.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Toimintamalli Innokylässä