Löytävä vanhustyö

Löytävä työ kohtaa vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä ja ohjaa heidät tarvittaviin palveluihin.

Löytävä työ tavoittaa vaikeissa, ongelmallisissa tilanteissa olevia ikäihmisiä Turussa. Se on ammatillista työtä, jossa korostuu psykososiaalinen työote. Liikkuvaa työtä tehdään asiakkaan kotona tai hänen lähiympäristössään mahdollisuuksien mukaan järjestön ja julkisen sektorin ammattilaisten työparityöskentelynä. Yhteistyötahoja ovat sosiaali- ja terveyspalvelut ja erityisesti vanhuspalveluiden kotihoito sekä erikoissairaanhoito.

Luottamuksen synnyttämiseksi työntekijöiden ja löydettyjen ihmisten tapaamiset ovat kiireettömiä. Kotikäynnillä kartoitetaan selviytymiseen liittyviä kysymyksiä. Ensimmäisellä tai toisella kotikäyntikerralla tehdään suunnitelma asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Jotta tavoitteet toteutuisivat, on oleellista sopia yhdessä siitä, mihin pyritään. Löytävän vanhustyön osana tarjotaan myös vertaistukeen pohjautuvaa ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille päihteidenkäyttäjille. 

Fingerroosin säätiö

Toimintamalli Innokylässä