Senioriverkko - digitaalista osallisuutta

Senioriverkko opastaa ja kannustaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia käyttämään digitaalisia työ- ja toimintatapoja.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat taitoja, joilla he tukevat ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia. SenioriVerkon kokemusten mukaan digitaalisten työtapojen avulla ammattilaisten toteuttama asiakaspalvelu paranee, monipuolistuu ja tehostuu. Tieto- ja viestintätekniikka on apuna toimintakyvyn arvioinnissa ja palveluneuvonnassa. Tiedonhankinta helpottuu, nopeutuu ja tapahtuu heti asiakkaan kotona, kuten esimerkiksi apuvälineiden esittely tabletilta asiakkaalle. Ryhmätoimintojen suunnittelu monipuolistuu ja sitä on hauska toteuttaa sovellusten avulla, kun muun muassa musiikin, kuvien, pelien ja uutisten käyttö helpottuu.

Digitaalisuus kannattaa ottaa mukaan iäkkäiden ihmisten itsenäiseen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hyviä kokemuksia on saatu niin aktiivisuusrannekkeiden käytöstä kuin etävalmennuksesta mobiilisovellusten avulla. Ammattilaisten digiosaaminen mahdollistaa ja kannustaa ikääntynyttä digiloikan ottamisessa.

Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry

Toimintamalli Innokylässä