Eloisat helmet

Eloisa ikä -ohjelmassa (2012-2017) kehitettiin menetelmiä ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehittämistyössä oli mukana 31 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Nämä menetelmät on testattu käytännössä ja todettu toimiviksi. Ne soveltuvat käyttöön otettavaksi ympäri Suomen. Menetelmät on ryhmitelty teemoittain.

Digitaalinen osallisuus

Digitalisaatio muuttaa ihmisten arkea monin tavoin: yhtäältä se helpottaa käytännön asioiden hoitamista ja tuo elämään lisämakua ja ajanvietettä, mutta toisaalta hankaloittaa elämää, jos laitteita ja ohjelmia ei osaa käyttää. Kun puhutaan ikääntyneistä ihmisistä ja digitalisaatiosta, on syytä heittää ennakkoluulot romukoppaan. Monet ikääntyneet haluavat käyttää läppäriä ja tablettia sekä oppivat niiden käytön siinä missä kuka tahansa muukin.