« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Hankkeet

Tavoitteellinen hanketoiminta

Eloisa ikä -ohjelma kokoaa yhteen sosiaali -ja terveysalan järjestöjen hankkeita, joilla edistetään ikääntyneiden ihmisten hyvää arkea.

Eloisa ikä -hankkeet ja niiden monipuolinen toiminta eri puolilla Suomea vuonna 2017 löytyvät alla olevasta taulukosta. Suomen kartalla näkyvät vuonna 2016 mukana olleet paikalliset yhdistykset . 

Raha-automaattiyhdistyksen 15.12.2016 julkaiseman avustusehdotuksen mukaan 23 ohjelmassa mukana olevaa hanketta tai toimintoa saa avustusta seuraavasti. Ohjelmaa toteutetaan vuoden 2017 loppuun asti. 

Järjestö Hanke
EläkeliittoElämää käsillä - Kädentaidoilla osallisuutta ja hyvinvointia ikäihmisille (2014-2017). Lisätietoa Elämää käsillä -hankkeesta.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL Verkosta Virtaa! - Ikääntyneiden syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta ehkäisevä toiminta (2015-2017). Lisätietoa Verkosta virtaa! -hankkeesta.
Etelä-Pohjanmaan MuistiyhdistysKylille kulttuuria - Ikäihmisiä osallistavaa kulttuuripainotteista ryhmätoimintaa. Lisätietoa toiminnasta.
FinFami, Etelä-PohjanmaaVIOLA - Ikääntyvien omaisten hyvinvointikartoitusten tekeminen ja jatkotyöskentely muiden ikääntyvien tukiverkoston toimijatahojen kanssa (2014-2017). Lisätietoa VIOLA -hankkeesta.
Fingerroosin säätiöLöytävä - Järjestölähtöisen löytävän vanhustyön toimintakonseptin luominen (2014-2017). Lisätietoa Löytävä -hankkeesta ja Fingerroosin säätiöstä.
Helsingin Alzheimer-yhdistys Liikunnan iloa - Muistisairaiden toimintakyvyn edistäminen liikunnan avulla (2014-2016). Lisätietoa: Liikunnan iloa -esittelyvideo ja Eloisaikä.fi:n uutinen.
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöSeniori Vamos - Etsivä ja osallistava seniorityö (2013-2017). Lisätietoa Seniori Vamos -hankkeesta.
HelsinkiMissioKeikkavapaaehtoistoiminta senioreiden auttamiseksi (2014-2017). Lisätietoa keikkavapaaehtoistoiminnasta.
Ikäinstituutin säätiö Elämäntaidon eväät - Ikäihmisten elämäntaitojen ja mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja niitä tukevien keinojen tekeminen tunnetuksi (2015-2017). Lisätietoa Elämäntaidon eväät -hankkeesta.
Itä-Helsingin lähimmäistyö HelySenioriverkko - Hyvinvointia mobiilisti. Ikääntyvien itsenäisen selviytymisen edistäminen mobiilisovellusten avulla (2014-2017). Lisätietoa Senioriverkko-hankkeesta.
Kanta-Hämeen MuistiyhdistysLÄHDE - Läheisverkosto osana muistisairaan ja omaishoitajan hyvää arkea (2013-2016). Lisätietoa LÄHDE -hankkeesta.
Kauhavan Seudun VanhustenkotiyhdistysAijjoos -kumppanuustoiminta – Yhdessä enemmän hyvinvointia (2016-2017). Kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen matalan kynnyksen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan avulla. Lisätietoa Aijjoos-toiminnasta.
Keski-Suomen SosiaaliturvayhdistysKehitytään kimpassa - Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia kohentavien vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä yhteistyön toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen (2014-2017). Lisätietoa Kehitytään kimpassa -hankkeesta.
Kuuloliitto Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena - Vapaaehtoisten järjestämän kuulonhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelun sekä vertaistuen muotojen kehittäminen ikääntyville (2015-2017). Lisätietoa Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -hankkeesta.
Kuurojen PalvelusäätiöMEMO-ohjelma - Viittomakielisten muistisairaiden tukeminen, avun ja tuen tarpeista tiedottaminen sekä selko- ja viittomakielisen materiaalin tuottaminen. Lisätietoa Memo-ohjelmasta.
KäpyrinneJADE II – Ikääntyneiden maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen asiakaslähtöisen ryhmätoiminnan sekä palvelukeskusten henkilökunnalle suunnattujen toiminnallisten työpajojen kautta. (2016-2017). Lisätietoa JADE -hankkeesta.
Lievestuoreen PalvelukeskusyhdistysOsallistuva ikäihminen - mielekäs arki. Ikääntyvien osallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ryhmätoimintojen avulla (2015-2017). Lisätietoa Osallistuva ikäihminen - mielekäs arki -hankkeesta.
Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiöDiakoniapuisto - Ikäihmisten palvelualue. Ikääntyneiden hyvinvoinnin, aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen kulttuurin ja liikunnan keinoin (2014-2016). Lisätietoa Diakoniapuistosta.
Miina Sillanpään säätiöNeuvokkaiden naisten kestävät konstit - yhdessä toimien rikas elämä. Yksinäisyyttä kokevien pienituloisten iäkkäiden naisten hyvinvoinnin edistäminen ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisy ryhmätoiminnan avulla (2015-2017). Lisätietoa Neuvokkaat naiset -hankkeesta.
Oulun Eläkkeensaajat Ikäihmisten olohuone - Ikäihmisille tarkoitettujen toiminnallisten kohtaamispaikkojen ylläpito (2014-2017). Lisätietoa Ikäihmisten olohuoneesta.
Oulun Seudun MuistiyhdistysLähelläsi - Kotona asuvan muistisairaan ja hänen puolisonsa parisuhteen vahvistumiseen sekä heidän koetun elämänlaatunsa paranemiseen yhteisen mielekkään tekemisen, oikea-aikaisen tiedon ja tarvittavan tuen kautta (2016-2019). Lisätietoa hankkeesta.
SámiSosterMuittohallat - Saamelaisen muistisairaan ja lähiyhteisön arjen tuki. Saamelaisten muistisairaiden, omaisten ja hoitajien toimintakyvyn ja vireyden tukemiseen ja edistämiseen muistitiedon lisäämisellä muistityöpajoissa sekä saamelaisista voimavaroista toteutettavalla, aktivoivalla ryhmätoiminnalla ja kotikäyntityöllä sekä saamelaiskuttuurista työskentelymateriaalia kehittämällä. Lisätietoa Muittohallat -toiminnasta ja SámiSosterista.
SetaYhdenvertainen vanhuus II - Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien palvelumallien juurruttaminen vapaaehtois- ja yhteistyöverkoston kautta (2015-2016). Lisätietoa Yhdenvertainen vanhuus -hankkeesta.
Suomen MielenterveysseuraMirakle - Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville (2012-2016). Lisätietoa Mirakle -hankkeesta.
Suomen Punainen RistiTäyttä elämää eläkkeellä - Hyvinvointi- ja muutosvalmennusta eläkkeelle siirtyville ja mahdollisuus kanavoida osaaminen vapaaehtoistoimintaan. (2014-2017). Lisätietoa Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeesta.
Suomen Raamattuopiston SäätiöOllaan Ihmisiksi! - Ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen lievittäminen vapaaehtoistoiminnalla pääkaupunkiseudulla (2015-2017). Lisätietoa Ollaan ihmisiksi! -hankkeesta.
Suomen Setlementtiliitto Yhdessä mukana omin voimin, omin ehdoin - Ikääntyneen yhteisöllinen ja turvallinen elinympäristö (2013-2016). Lisätietoa Yhdessä mukana -hankkeesta.
Särkisalokotiyhdistys Yhres etteskesi - Maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen matalankynnyksen toiminnan ja etsivän vanhustyön avulla (2014-2016). Lisätietoa Yhres etteskesi -hankkeesta.
Tampereen KaupunkilähetysLikioma - Ikäihmisen hyvinvoinnin tukeminen toimijuuden kautta (2013-2016). Lisätietoa Likioma -hankkeesta.
Turun KaupunkilähetysIKÄTUKI - Verkostoyhteistyöhön perustuvan tukihenkilötoimintamallin kehittäminen vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille (2013-2016). Lisätietoa IKÄTUKI -toiminnasta.

Eloisa ikä -ohjelma osahankkeineen löytyy myös Innokylästä. 

Hankkeet

Eloisa ikä -ohjelma kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hankkeita, joilla edistetään ikääntyneiden ihmisten hyvää arkea.

Utsjoki
Muittohallat - SámiSoster ry.
Saamelaiskulttuurisista voimavaroista lähtevää ryhmätoimintaa saamelaisille muistisairaille sekä vuorovaikutusta tukevia välineitä ja menetelmiä heidän läheisilleen ja ammattilaisille.
►  Marketta Vuolab p.040 138 1616 marketta.vuolab(at)samisoster.fi 
 
Oulu
Vielä virtaa - Oulun Seudun Muistiyhdistys ry.
Muistisairaiden omiin voimavaroihin pohjautuvaa osallistavaa ryhmätoimintaa ja muistivapaaehtoistoiminnan kehittämistä.
► Maaret Meriläinen p. 040 520 9172 maaret.merilaine(at)osmy.fi

Ikäihmisten olohuone - Oulun Eläkkeensaajat ry.
Ikäihmisille tarkoitettujen toiminnallisten kohtaamispaikkojen ylläpito.
► Hannele Huovinen p. 044 971 7334 ikaihmistenolohuone(at)gmail.com
Kauhava
Aijjoos II - yhdessä enemmän hyvinvointia - Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry.
Ikäihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamista osallisuuden, sukupolvityön ja kulttuurin keinoin.
► Marja-Liisa Nevala p. 044 5837540 aijjoos(at)aijjoos.fi
 
Lapua
Kulttuurista muistoja - Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.
Osallistavaa kulttuuri- ja taideryhmätoimintaa muistisairauksien ennaltaehkäisyyn sekä arjen voimavaraksi muistisairaille ja heidän läheisilleen.
► Katja Kujala p. 0400 717 288 ka.kujala(at)netikka.fi 
 
Jyväskylä ja Laukaa

Kehitytään kimpassa - Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys 
Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia kohentavien vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä yhteistyön toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen
► Tuija Seppänen p. 044 062 5959 tuija.seppanen(at)kssotu.fi

Osallistuva ikäihminen - mielekäs arki
- Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys
Ikääntyvien osallisuuden ja toimintakyvyn edistämistä ryhmätoimintojen avulla.
► Maria Kuikka p. 040 769 6639

Yhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto
Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla.
► Mona Särkelä-Kukko p. 050 341 3258 mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi
 
Parkano
Yhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto
Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla.
► Mona Särkelä-Kukko p. 050 341 3258 mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi
 
Savonlinna
Yhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto
Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla.
► Mona Särkelä-Kukko p. 050 341 3258 mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi
 
Tampere
Likioma - Tampereen Kaupunkilähetys ry.
Yhteisöllisen toimintamallin kehittämistä Tampereelle Härmälän Kampuksen alueelle yhdessä alueen ikäihmisten kanssa.
► Arja Anttila p. 0400 172 528 arja.anttila(at)likioma.fi
 
Lahti - Harjula
Yhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto
Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla.
► Mona Särkelä-Kukko p. 050 341 3258 mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi

 
Hämeenlinna
Lähde - Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry.
Läheisverkoston tietotaitojen vahvistamista muistisairaan henkilön ja omaishoitajan tueksi, läheisverkoston roolin esille nostamista sekä muistivapaaehtoistoiminnan kehittämistä.
► Marko Mustiala p. 040 450 1584 marko.mustiala(at)muistiaina.fi

Hämeenlinna - Linnala
Yhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto
Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla.
► Mona Särkelä-Kukko p. 050 341 3258 mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi
 
Turku

Löytävä - Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
Järjestölähtöisen löytävän vanhustyön toimintamallin kehittäminen ja vakinaistaminen Turun seudulle
► Ulla-Maija Nikula p. 044 033 3678 ullamaija.nikula(at)fingerroos.net 


IKÄTUKI - Turun Kaupunkilähetys ry.
Verkostotyöhön perustuvan tukihenkilötoiminnan mallin kehittämistä vaikeissa elämäntilanteissa oleville ikääntyneille. 
► Katja Briny p. 040 528 9103 katja.briny(at)tukenasi.fi

 
Helsinki

Senioriverkko - Hyvinvointia mobiilisti - Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely 
Ikääntyvien itsenäisen selviytymisen edistäminen mobiilisovellusten avulla. 
► Satu Veltheim p. 045 873 3099 helykoti.veltheim(at)helyry.com

Liikunnan iloa - Helsingin Alzheimer-yhdistys 
Muistisairaiden toimintakyvyn edistäminen liikunnan avulla.
► Selma Lanaya p. 040 902 2255 selma.lanaya(at)alzheimer-hki.com

Keikkavapaaehtoistoiminta - HelsinkiMissio 
Keikka-apu tarjoaa lyhytkestoista apua arjen haasteissa ja pulmatilanteissa pääkaupunkiseudulla asuville yli 60-vuotiaille. 
► Katri Halttunen p. 044 054 6236 katri.halttunen(at)helsinkimissio.fi

Jade - Kantti  
Ikääntyvien maahanmuuttajanaisten kotoutumista vertaistuellisten ryhmätoimintojen ja yksilöllisen tuen avulla.
► Hanna Rantala p. 050 371 0555 hanna.rantala(at)kantti.fi

Seniori-Vamos - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Etsivää ja osallistavaa urbaania seniorityötä Helsingin Kalliossa ammattilaisten toteuttaman palveluohjauksen ja voimavaraistavan kansalaistoiminnan avulla.
► Tarja Jalli p. 0400 427 472 tarja.jalli(at)hdl.fi

Helsinki - Kalliola
Yhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto
Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla.
► Mona Särkelä-Kukko p. 050 341 3258 mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi
 
Seinäjoki 
Viola - Omaiset mielenterveystyön tukena, Etelä-Pohjanmaa
Ikääntyvien omasiten hyvinvointikartoitusten tekeminen ja sitä seuraava jatkotyöskentely yhdessä muiden ikääntyvien tukiverkoston toimijatahojen kanssa
► Sirpa Paukku p. 044 709 5737 viola-hanke(at)netikka.fi 
Pori
Diakoniapuisto - Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
Ikääntyneiden hyvinvoinnin, aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen kulttuurin ja liikunnan keinoin. 
► Harriet Haavisto p. 044 705 2171 harriet.haavisto(at)pdl.fi
Särkisalo

Yhres etteskesi - Särkisalon Vanhustentaloyhdistys
Maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen matalan kynnyksen toiminna ja etsivän vanhustyön avulla
► Päivi Lindeman p. 040 132 6385 paivi.lindeman(at)yhres.fi

 

Valtakunnalliset hankkeet

VALTAKUNNALLISET HANKKEET


Elämää käsillä - Eläkeliitto 

Kädentaidoilla osallisuutta ja hyvinvointia ikäihmisille 

► Marika Sarha p. 040 725 7346 marika.sarha(at)elakeliitto.fi

 

Täyttä elämää eläkkeellä - Suomen Punainen Risti

Juuri eläkkeelle jäävien valmentaminen elämänmuutokseen vapaaehtoistoiminnalla 

► Saija Ohtonen-Jones p. 020 701 2174 saija.ohtonen-jones(at)punainenristi.fiMirakle - Suomen Mielenterveysseura

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville. Ikäihmisten mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamista kehittämällä ryhmätoimintoja ja tuottamalla ikääntyvien mielen hyvinvointia tukevaa materiaalia.

► Maija Hansen p. 040 652 7337 maija.hansen(at)mielenterveysseura.fi
 

Yhdenvertainen vanhuus - Seta 

Seksuaali- ja sukupolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien palvelumallien juurruttaminen vapaaehtois- ja yhteistyöverkoston kautta.  

► Salla-Maija Hakola p. 044 218 0676 salla-maija.hakola(at)seta.fi

 

MEMO - Kuurojen Palvelusäätiö 

Viittomakielisten muistisairaiden tukemista, avun ja tuen tarpeista tiedottamista sekä selko- ja viittomalielisen materiaalin tuottamista. 

► Johanna Lajunen p. 040 778 9799 johanna.lajunen(at)kuurojenpalvelusaatio.fi

► Inkeri Vyyryläinen p. 044 713 8333 

inkeri.vyyrylainen(at)kuurojenpalvelusaatio.fiYhdessä mukana - Suomen Setlementtiliitto  

Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla kuudella paikkakunnalla. 

► Mona Särkelä-Kukko 

p. 050 341 3258 

mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi

Elämäntaidon eväät - Ikäinstituutin säätiö 
Ikäihmisten elämäntaitojen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamista ja niitä tukevien keinojen tunnetuksi tekemistä. 
► Sirkkaliisa Heimonen p. 050 550 2312 Sirkkaliisa.heimonen(at)ikainstituutti.fi

Täyttä elämää eläkkeellä - Suomen Punainen Risti
Hyvinvointi- ja muutosvalmennusta eläkkeelle siirtyville ja mahdollisuus kanavoida osaaminen vapaaehtoistoimintaan.
 Saija Ohtonen-Jones p. 020 701 2174 saija.ohtonen-jones(at)punainenristi.fi


MEMO - Kuurojen Palvelusäätiö
Viittomakielisten muistisairaiden tukemista, avun ja tuen tarpeista tiedottamista sekä selko- ja viittomalielisen materiaalin tuottamista. 
► Johanna Lajunen p. 040 778 9799 johanna.lajunen(at)kuurojenpalvelusaatio.fi
 

Elämää käsillä - Eläkeliitto
Kädentaidoilla osallisuutta ja hyvinvointia ikäihmisille. 
► Marika Sarha p. 040 725 7346 marika.sarha(at)elakeliitto.fi 

 


16.12.2017 klo 22:30:22