Navigaatio

Verkostotyö

Eloisa ikä -ohjelmassa edistetään ikääntyneiden ihmisten hyvää arkea ja osallistutaan yhteiskunnalliseen ikääntymiskeskusteluun muun muassa temaattisen verkostotyön kautta. Temaattiset verkostot ovat muodostuneet ohjelmaan osallistuvien hankkeiden sisältöjen, tarpeiden ja yhteistyön mukaan. Teemaverkostoissa keskitytään etsivään/löytävään työhön, mielenterveyteen, moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, kulttuuriin, paikallisuuteen, vapaaehtoistoimintaan sekä muistisairaiden ihmisten elämänlaadun mittaamiseen (verkostojen lyhyt kuvaus alla olevassa liitteessä). Näiden verkostojen lisäksi Eloisassa iässä tehdään myös muuta verkostollista toimintaa, kuten viestinnällistä yhteistyötä, sekä työskennellään teknologian ja digitalisaation teemojen parissa.