Navigaatio

Työryhmät ja kannanotot

Eloisa ikä -ohjelmassa osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntymisestä ja ikääntyneiden ihmisten asemasta. Yksi keskustelun muoto ovat ohjelmakoordinaation julkiset kannanotot kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin. Ohjelmassa vaikutetaan yhteiskuntapolitiikan tekemiseen myös muin keinoin, esimerkiksi työryhmiin osallistumalla. Asiakirjoja vaikuttamistyöstä kerätään tälle sivulle.

*************************************************************************************

Ohjelma oli vuosina 2015-2016 aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä valmistelussa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Mielenterveyden edistäminen. Työ kytkeytyi hallitusohjelman kärkihankkeeseen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, johon oli alun perin kirjattu tavoite käynnistää kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma. Tavoite sulautui lopulta osaksi laajempaa hanketta, jossa levitetään eräitä hyviä käytäntöjä ympäri maan. Hankkeessa pyritään "vahvistamaan voimavaroja niissä väestöryhmissä, joissa hyvinvointi ja terveys ovat selvästi keskimääräistä huonompia" (STM 2016). Käytäntöjen levittämiseksi käynnistyy vuoden 2017 alussa hankkeita, jotka kohdistuvat kuuteen sisältökokonaisuuteen. Eloisa ikä -ohjelma on jättänyt sisällöllisen jälkensä niistä seuraavaan: Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten syventävä osaaminen itsemurhien ehkäisemiseksi.

Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan liittyneet Eloisa ikä -ohjelman keskeiset näkemykset ja ehdotukset ikääntyneiden ihmisten mielenterveyden edistämisestä ovat täällä. Ohjelman tutkija (FT), psykologi ja psykoterapeutti Marja Saarenheimo kertoo videolla muun muassa, että masentunut ikääntynyt ihminen käyttää noin puolet enemmän terveydenhuollon palveluja kuin ikäihminen, jolla ei ole masennusta. Tutkimusten mukaan mielenterveystyöhön panostettu euro maksaa itsensä jopa viisinkertaisena takaisin viiden vuoden sisällä. Ikääntyneiden ihmisten mielenterveyttä edistämällä voidaan siten - inhimillisen tuen antamisen ohella - säästää terveydenhuollon kustannuksissa.

**************************************************************************************
Ohjelma esitteli ikääntyneiden ihmisten mielenterveyden edistämistä eduskunnan mielenterveyspoliittiselle neuvottelukunnalle helmikuussa 2016. Tapaamisen perusteella neuvottelukunta antoi lausunnon Ikääntyneiden hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistettava.
**************************************************************************************
Ohjelmassa otettiin vuonna 2015 kantaa valtioneuvoston linjauksiin kokeilukulttuurista sekä strategisen tutkimuksen teemoista (ks. lausunnot alla).
**************************************************************************************

 

PDF-tiedosto Ehdotukset mielenterveyden edistämiseen_final.pdf  (339 kB)
Eloisa ikä -ohjelma ja Vanhustyön keskusliitto ehdottavat toimenpiteitä ikääntyneiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi (2015-18).
PDF-tiedosto VNK -kokeilukulttuuri (Ota kantaa)_Eloisa ikä.pdf  (308 kB)
Eloisa ikä -ohjelman kannanotto hallitusohjelman linjaukseen "otetaan käyttöön kokeilukulttuuri" (2015).
PDF-tiedosto VNK -strategisen tutkimuksen teemat (Ota kantaa)_VTKL.pdf  (389 kB)
Vanhustyön keskusliiton kannanotto valtioneuvoston teemapäätöksen valmisteluun strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä vuodelle 2016 (2015).