Navigaatio

Gallupit

Mitä mieltä suomalaiset ovat ikääntymisestä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista? Tätä tiedustelemme vuosittain mielipidekyselyissä suomalaista väestöä edustavalta otokselta, myös yli 80-vuotiailta ihmisiltä, joita gallupeissa ei ole aiemmin haastateltu. Tähän mennessä kansalaisilta on kysytty näkemyksiä vanhuudesta ja iäkkäistä ihmisistä (2013), ikääntyneiden ihmisten mielenterveydestä ja sen hoitamisesta (2014) sekä ikääntyneiden ihmisten moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta (2015).

ELOISA YHDENVERTAISUUS -gallup 2015

Eloisa yhdenvertaisuus -gallupissa oltiin kiinnostuneita siitä, mitä suomalaiset ajattelevat ikääntymisestä erilaisissa kulttuurisissa vähemmistöissä Suomessa. Näitä vähemmistöjä olivat gallupissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, maahanmuuttajataustaiset, saamelaiset ja romanitaustaiset ikääntyneet ihmiset. Gallupissa kysyttiin myös yli 80-vuotiailta, onko kaikilla ihmisarvo, syrjiikö yhteiskunta, ovatko palvelut sopivia ja näkyvätkö vähemmistöt yhteiskunnassa riittävästi.

Alla olevassa esityksessä kerrotaan gallupin keskeisimmät tulokset koko väestön tasolla sekä sukupuolen ja iän mukaan. Gallupin toteutti Eloisa ikä -ohjelman tilauksesta Taloustutkimus Oy, ja sen tulokset julkistettiin 28.10.2015. Kysely toteutettiin kasvokkain vastaajien kanssa, jotka edustavat yli 15-vuotiaita suomalaisia.

ELOISA MIELI -gallup 2014

Eloisa mieli -gallupissa tiedusteltiin suomalaisten mielipiteitä vanhuudesta ja vanhenemisen vaikutuksista sekä ikääntyneiden ihmisten mielenterveydestä ja sen hoitamisesta. Keskeisimmät tulokset ovat alla esityksessä Eloisa mieli -gallup 2014 (koko väestön tasolla sekä sukupuolen ja iän mukaan). Tutkija, FT Marja Saarenheimo avaa tuloksiin syventäviä näkökulmia esityksessä Eloisa mieli -gallupin kommentointi.

Gallupin toteutti Eloisa ikä -ohjelman tilauksesta Taloustutkimus Oy, ja sen tulokset julkistettiin 25.9.2014. Kysely toteutettiin kasvokkain vastaajien kanssa, jotka edustavat yli 15-vuotiaita suomalaisia.

Uutislinkki Eloisa mieli -gallup 2014

Suomalainen ikägallup 2013

 

Suomalainen ikägallup koski väestön mielikuvia ikääntymisestä, vanhuudesta ja ikäihmisistä nykypäivän Suomessa. Alla olevaan esitykseen on koottu keskeiset tulokset.

Eloisa ikä -ohjelman Suomalaisen Ikägallupin toteutti Taloustutkimus Oy, ja se julkistettiin 18.11.2013. Kyselyyn vastasi väestöä edustava joukko yli 15-vuotiaita kansalaisia.

Uutislinkki: Suomalainen ikägallup 2013