Navigaatio

Ohjelman tavoitteet ja toteutus

Eloisa ikä -ohjelman tavoitteet ovat:

1) Luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ikäihmisten osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle.

2) Kehittää paikallisia yhteistyömalleja:

  • ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen,
  • arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen sekä
  • ongelmia kohdanneiden auttamiseen.
     

3) Vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt toteuttavat käytännön kehittämistyötä ja toimintaa. Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa ja tukee osahankkeiden kehittämis- ja juurruttamistoimintaa. RAY rahoittaa ohjelmaa.

Ohjelman kohderyhmät ovat:

  • Yli 60-vuotiaat
  • Ikäihmiset, jotka haluavat ylläpitää toimintakykyään ja antaa osaamistaan muiden hyväksi
  • Ikäihmiset, joiden kohdalla toimintakyvyn ennakoidaan heikkenevän
  • Ongelmia kohdanneet ikäihmiset