Navigaatio

Tutkimus

Koordinaatiossa toteutettavassa tutkimuksessa tarkastellaan, muuttaako (ja miten) Eloisa ikä -ohjelmaan osallistuvien hankkeiden toiminta niissä mukana olevien ikäihmisten arkea sekä osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia ja millaisia vaikutuksia sillä on heidän psykososiaaliseen hyvinvointiinsa. Tutkimuksen pääasiallisia aineistoja ovat määrällinen kysely ja laadullinen haastattelu, ja sen tulokset raportoidaan vuonna 2017. Tutkimussuunnitelmaan voi tutustua täällä, ja tutkimuksen väliaikahavainnoista kerrotaan täällä.