Navigaatio

Ohjelman koordinaatio

Vanhustyön keskusliitto koordinoi Eloisa ikä -ohjelmaa. Koordinaatioryhmän tehtävänä on tukea järjestöjen työtä ikäihmisten hyvän arjen edistämisessä ja varmistaa, että ohjelmassa mukana olevien hankkeiden tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. 

Koordinaatioryhmän tehtäviin kuuluu:

  • Tukea ohjelmassa mukana olevien järjestöjen kehittämistyötä
  • Verkottaa järjestöjä yhteistyön edistämiseksi
  • Vahvistaa paikallisten toimijoiden yhteistyötä
  • Tukea ikäihmisten hyvää arkea edistävien käytäntöjen juurruttamista
  • Edistää myönteistä asennetta ikääntymistä kohtaan yhteiskunnassa
  • Tehdä tutkimusta ohjelmaan kuuluviin hankkeisiin osallistuvien ihmisten kokemuksista toiminnasta

     

Koordinaation Yhdessä syntyy enemmän -julkaisu on valmistunut syksyllä 2016.