« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Eloisa ikä

Omat ja yhteisön voimavarat osaksi ikäihmisen hyvää arkea

Eloisa ikä on STEAn avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Ohjelman lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta. Keskeisiä teemoja ovat ikäihmisten toimijuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Eloisa ikä -ohjelmassa kehitetään paikallisia yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan ikäihmisten arkea uhkaavat ongelmat ajoissa sekä autetaan jo ongelmia kohdanneita.

Ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyritään lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Ohjelmaa koordinoi Vanhustyön keskusliitto. Koordinoinnin tehtävänä on ohjelmassa mukana olevien järjestöjen kehittämistyön tukeminen ja järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen.

Eloisa ikä

STEAn Eloisa ikä -avustusohjelma (2012–2017) luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa.

 


16.12.2017 klo 22:41:18