Navigaatio

Uutiset

1.12.2016 klo 09:30

Erityismainintoja Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä

Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä 30.11.–1.12.2016. Helsingissä on koolla lähes 80 pääosin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevää kehittäjää. Uutta vanhuuskulttuuria luovia tekijöitä kiitettiin myös erityismaininnoin.

Eloisa ikä -ohjelman ensimmäinen verkostopäivä toteutettiin yhdessä Emma ja Elias -ohjelman hankeväen kanssa. Jälkimmäisen päivän päätteeksi Eloisa ikä -hankeväen pidetyssä pienimuotoisessa päättyvien hankkeiden palkitsemistilaisuudessa nostettiin esille, että monimuotoisen ja aikaansaavan toiminnan ansiosta yksittäiset eloisat hankkeet ja teemaverkostot ovat todellakin onnistuneet luomaan uudenlaista vanhuuskulttuuria.
Ikääntyneiden ihmisten voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta on valjastettu hyvän arjen edistämiseen ja voimavaralähtöisen osallisuuden lisäämiseen.

Raha-automaattiyhdistyksen Marika Heimo kiitti Eloisan hankeväen tapaa toimia kohderyhmän hyväksi ja kertoi, että Eloisan iän hyvä henki on huomattu RAY:ssä. "Kiitos erityisesti päättyville hankkeille ja niiden työntekijöille. Jatketaan työtä ikäihmisten parhaaksi myös ensi vuonna 100-vuotiaassa Suomessa! 

Erityismaininnan arvoisiin suorituksiin ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa koordinaation mielestä yltäneet seuraavat henkilöt, hankkeet ja teemaverkostot; seuraavin perusteluin

-          Eloisasta aktiivisuudesta ja asenteesta

o   Aijjoos-toimintanaiset Marja-Liisa Nevala, Minna Koponen ja Jenni Alanen

o   Ville Valkeamäki ja Outi Tjurin, Yhdenvertainen vanhuus -hankkeesta

o   Johanna Juola ja Tuija Tuormaa, Ikäkuuloiset -hankkeesta

o   Marko Suvila, avoimuuden lähettiläs, Likioma-hankkeesta                     

o   Teija Saarinen ja Satu Veltheim, SenioriVerkko-hankkeesta
 

-          Aktiivisista messuosallistumisista

o   TerveSos-tapahtumassa Seinäjoella mukana olleet hankkeet

o   Kuntamarkkinoilla Kuntatalolla Helsingissä mukana olleet hankkeet

o   Hyvä ikä -messuilla Tampereella mukana olleet hankkeet

o   Parasta Aikaa -tapahtumassa Finlandia-talolla Helsingissä mukana olleet hankkeet

o   Mielenterveysmessuilla Wanhassa Satamassa mukana olleet hankkeet

o   Lisäksi lämmin kiitos kaikille em. tapahtumissa Eloisa ikä -ohjelman oranssiväritteisellä osastolla vierailleille hanketyöntekijöille ja muulle yleisölle

-          Teemaverkostotyöskentelystä  

o   Yhdenvertaisuus-/moninaisuusverkostoa eli Sámi Sosterin, Käpyrinteen ja Setan osahankkeita

o   Erityiskiitos Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin kokemusasiantuntijoille; Helsinki Priden sateenkaariseniorirekasta ja ammattilaisten kouluttamisesta

o   Toisen Eloisa maaseutu-seminaarin keväällä 2016 järjestänyttä Salon Särkisalon Yhres etteskesi -hankeväkeä

o   Etsivän ja löytävän vanhustyön eloisia kehittäjiä kumppanuuksien rakentamisesta ja erityisesti Seniori-Vamos ja Löytävä -hanketyöntekijöille antamastanne ajasta ja osaamisesta ammattilaisille suunnatussa videoprojektissa

 

-          Hyvin hoidetusta henkilövaihdoksesta

o   Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kylille kulttuuria -toiminta

o   Lievestuoreen palvelukeskusyhdistyksen Osallistuva ikäihminen -hanke

o   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Seniori-Vamos -hanke

o   Setan Yhdenvertainen vanhuus -hanke
 

-          Eloisan kampanjasuunnittelusta ja toteutuksesta

o   Etelä-Pohjanmaan FinFamin ja Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen yhdessä toteuttama Hyvä mieli ikääntyessä -tapahtumakiertue kuudella paikkakunnalla

o   Ikäinstituutin Elämäntaidot eväät -hankkeen Elämäntaidot esiin -kampanja

o   Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaiden Naisten -toimintamallin ansiokkaasta levityksestä useille paikkakunnille ja vähätuloisuuden määrittelytematiikkaan perehtymisestä

o   Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa! -hankkeen Elämyspäivät eri puolilla Suomea

o   Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen Lähde-hanke: Some numeroina onnistumisina

o   Eloisien ikäihmisten ryhmämatkailusta ja tutustumiskäynnin järjestämisestä  Pihtiputaan mummon luona 
 

-          Eloisan englanninkielisestä esittelystä ja seminaarialustuksista Baltiassa  

o   Suomen Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -hanke yhdessä VTKL:n koordinaation kanssa
 

-          Uudesta sektorirajat ylittävästä toiminnasta

o   Kehitytään kimpassa -hanke MANEn ja Kuntaliiton Kumppanuuspäivässä
 

-          Eloisien aikaansaannoksia tunnustuspalkinnoilla tai kunniamaininnoilla huomioineet

o   Health Awards -finalistien valitsijaraati, Vuoden Terveysteko

o   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TERVE-SOS -palkinto, finalistien valitsijaraati

o   Suomen Muistiasiantuntijat, Vuoden Muistipalkinto

o   Suomen Toimintaterapeuttien Liitto, Vuoden Toimintaterapeutti

o   Kansalaisareena, Vuoden Vapaaehtoinen -kilpailu (valinta julkaistaan 3.12.)

Ladataan...
Ladataan...