Navigaatio

Uutiset

5.9.2016 klo 14:00

Eloisa ikä -ohjelmakoordinaation oppeja järjestöjen yhteiskehittämiseen

Yhdessä syntyy enemmän -julkaisu kertoo Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaation näkökulmasta, miten ohjelmassa mukana olevien 31 sosiaali- ja terveysalan järjestön kehittämistoimintaa on tuettu, ja mitä on tähän mennessä saatu aikaan.

Yhdessä syntyy enemmän -julkaisu kertoo ohjelmakehittämisestä koordinoivan järjestön näkökulmasta.
Miten koordinaation avulla voidaan tukea valtakunnallisten ja paikallisten järjestöjen ja hankkeiden työtä? Kuinka järjestöjen väliselle yhteistyölle rakennetaan puitteet ja yhteiset foorumit? Kuinka Eloisa ikä -ohjelmassa tehtävä työ kyetään yhdistämään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi?

– Julkaisu on yksi tapa vastata meille toistuvasti esitettävään kysymykseen, mitä ohjelmalla saadaan enemmän aikaan kuin yksittäisillä hankkeilla, kertoo Eloisa ikä -ohjelmaa Vanhustyön keskusliitossa alusta asti johtanut ohjelmapäällikkö Reija Heinola. Rohkaisemalla kokeiluihin ja vahvistamalla järjestöjen välistä kehittämisyhteistyötä on aikaansaatu laadukkaampia tuloksia, onnistuttu avartamaan näkökulmia ja välttämään päällekkäisyyksiä kehittämistyössä.
– Uusimmassa hanketoimijoille tehdyssä kyselyssä jopa 97 % vastasi jatkavansa ohjelmassa mieluummin kuin jäisi ohjelman ulkopuolelle ja saisi 16 833 euron korotuksen avustukseen, jatkaa Heinola viitaten julkaisun tietoihin (s.10). 

Lukija pääsee myös tutustumaan Eloisa ikä -ohjelman poikkeuksellisen laajaan viestintään, monitasoiseen vaikuttamistyöhön sekä ikäihmisten omia kokemuksia kartoittavaan tutkimukseen. 

Julkaisu on ajankohtainen monestakin syystä. Se avaa näköalan valtakunnallisen ja monitoimijaisen ohjelman toteutukseen ja on siten hyödyksi muillekin koordinaatiota toteuttaville tahoille. Se tarjoaa myös eväitä ja oivalluksia yhteiskehittämiseen. Lisäksi se kertoo järjestöjen voimasta toimia ikääntyneiden ihmisten hyväksi ja kanssa. 

Eloisa ikä -toiminnassa mukana yli 23 000 ikääntynyttä ihmistä

Raha-automaattiyhdistyksen valtakunnallisessa Eloisa ikä -ohjelmassa (2012–2017) on etsitty uusia ratkaisuja ikääntyneiden ihmisten hyvän arjen edistämiseen. Vanhustyön keskusliiton ja RAY:n koordinoimassa ohjelmassa on ollut mukana 31 sosiaali- ja terveysalan järjestöhanketta lähes kaikista Manner-Suomen maakunnista. Ensimmäisen kolmen hankevuoden aikana toiminnassa on ollut mukana yli 23 000 ikääntynyttä ihmistä. 

Oranssikantisen 44-sivuisen julkaisun toimituskunnassa ovat VTKL:n Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatiosta olleet Reija Heinola, Tiina Hailla, Katja Helo, Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo ja Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy:n Tom Tarvainen ja Antti Pelto-Huikko.
 
Julkaisu löytyy pdf:nä Eloisaikä.fi-sivuston Ohjelmakoordinaatio -välilehdeltä ja e-julkaisuna Issuu.comista

 

Ladataan...
Ladataan...