Navigaatio

Uutiset

10.5.2016

Kaupunki ja kyläläiset yhdessä hyvinvointia rakentamassa

Eloisa ikä -ohjelman maaseutuverkoston kevätseminaari pidettiin Salon kaupungintalolla 6.4.2016. Tapahtuman nimi "Kyläkeskukset huomenna – Hyvinvointia yhdessä tekemällä" viittasi tilaisuuden järjestäjien Särkisalokotiyhdistyksen Yhres etteskesi -hankkeen tavoitteeseen säilyttää kylä elinvoimaisena.

Särkisalolaisen Yhres etteskesi -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa pääpaino oli todenteolla tekemisessä ja aikaansaannosten esittelyssä. Hauskassa vuoropuhelussa Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja kyläaktiivi Heikki Liede muistelivat särkisalolaisen palvelutalon lakkautuspäätöksestä käynnistynyttä kansanliikettä, ja sitä, miten alun vastakkainasettelusta on muutamassa vuodessa päästy rakentavaan vuoropuheluun.  
– Kunta ei voi pistää ihmisiä liikkeelle. Kunta voi tarjota mahdollisuuksia, resursseja, muttei pakottaa kuntalaisia toimintaan, totesi Rantakokko.  

Yhres etteskesi -hankerahoitus saatiin juuri oikeaan aikaan 

Vuoden 2014 jälkeen on Raha-automaattiyhdistyksen avustusrahoituksen turvin onnistuttu luomaan toimintakeskus Särkisalokoti.  Saman katon alla on kirjasto, kuntosali, kampaaja, päiväkoti, terveydenhoitaja ja kotihoito, avoin olohuone, esikoulu, nuorisotila, fysioterapia, jalkahoitaja, Yhres etteskesi -hankkeen ja muiden yhdistysten toimintaa.  Uusia toimintamuotoja ja kevytrakenteisia muunneltavia yhteistyön malleja testataan tavoitellen antoisaa elämää kaikenikäisille kyläläisille – niin mantereella kuin saaressakin. 

Särkisalolaisia mukana Eloisa ikä -tutkimuksessa

Ohjelmapäällikkö Reija Heinola kertoi puheenvuorossaan Eloisa ikä -ohjelmasta ja Vanhustyön keskusliitossa tehtävästä tutkimuksesta. Salossa kun oltiin, erityisestä mielenkiintoa herättivät tietenkin särkisalolaisten vastaukset tutkimukseen, joka tutkii toimintaan osallistuvien ikääntyneiden ihmisten arjessa tapahtuvia muutoksia. Tutkimushaastattelujen perusteella voidaan sanoa, että toimintaan osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia iäkkäiden hyvinvointiin.    

Kumppanuuksilla hyvinvointia myös iäkkäille

Salon kaupungin vanhuspalveluiden päällikkö Hannele Lyytisen esitys antoi kattavan kuvan iäkkäiden palvelutarpeista ja siitä, miten kaupunki on laitospaikkoja vähentämällä pystynyt kanavoimaan resursseja kotiin vietäviin palveluihin.  

Maaseutupolitiikan neuvost MANEn erityisasiantuntija Ritva Pihlajan valotti puheenvuorossaan ”Kaupungin ja maaseudun, kuntien ja järjestöjen kumppanuutta”, mitä kumppanuus tarkoittaa. Pihlaja totesi, että paikalliset kumppanuudet ovat täynnä paljolti vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Hän kannusti näyttämään käytännössä, mitä tarkoittaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman kirjaus siitä, että kunta on ihmisten yhteisö. Kunta, järjestöt, yritykset, seurakunnat ja asukkaat voivat tehdä tulevaisuudessa paljon nykyistä enemmän yhdessä.
– Kumppanuudessa on kysymys ennen kaikkea asenteista ja tahdosta ja se rakentuu molemminpuolisen arvostuksen, avoimmuuden ja luottamuksen kautta, totesi Pihlaja.  

Katso videohaastattelu!
Kuntatv:n videohaastattelussa kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja Yhres-työntekijä Harriet Corin.
V
Kaikki Eloisa maaseututilaisuuden esitykset ovat katsottavissa - viittomakielellekin tulkattuina - tallenteina
 

 

 

Ladataan...
Ladataan...