Navigaatio

Uutiset

18.2.2016

Eloisat eduskunnassa: Mielenterveys myötätuulessa

Eloisa ikä -ohjelman vanhempi tutkija Marja Saarenheimo ja Suomen Mielenterveysseuran eloisan Mirakle -hankkeen projektipäällikkö Maija Hansen johdattelivat helmikuun puolivälissä eduskunnan mielenterveyspoliittista neuvottelukuntaa ikääntyneiden ihmisten mielenterveysteemojen pariin.

Järjestönäkökulmaa vahvisti kokouksessa myös Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen. Ajankohtainen aihepiiri herätti runsaasti keskustelua, ja neuvottelukunta laati siitä ripeästi kannanoton.

Kannanotossaan neuvottelukunta toteaa, että ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja mielenterveyttä on vahvistettava. Hoitamaton mielenterveysoireilu lisää yksinäisyyttä, varsinaisia mielenterveysongelmia ja itsemurhan riskiä. Masennuslääkkeitä määrätään Suomessa säännönmukaisesti eniten yli 65-vuotiaille (11,5 prosentille vuonna 2013). Yli 65-vuotiaista 163 teki itsemurhan vuonna 2014. Neuvottelukunta tähdentää, että ikääntyneiden ihmisten on tultava kohdatuiksi ja kuulluiksi sekä saatava itselleen sopivia mielenterveyspalveluita. Neuvottelukunta korostaa myös ammattilaisten kouluttamista ikäsensitiiviseen mielenterveystyöhön. Esimerkiksi Ruotsissa on koulutettu Mielenterveyden Ensiapu II -mallin mukaisesti jokaiseen kuntaan työntekijä, jolla on erityisasiantuntemusta ikäihmisten mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä parhaista hoitokäytännöistä.

Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Annika Saarikko toteaa, että Suomessa on kehitetty valtava määrä ikäihmisten hyvinvointiin liittyvää osaamista. Eloisa ikä -ohjelman hankkeet ovat kehittäneet tehokkaita tapoja edistää ikääntyneiden ihmisten mielenterveyttä esimerkiksi etsivässä ja löytävässä työssä, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa sekä psykososiaalisissa ryhmätoiminnoissa. Ohjelma sekä siihen kuuluvat Mirakle -hanke ja Ikäinstituutin Elämäntaidot eväät -hanke ovat pitäneet aktiivisesti esillä ikäihmisten syrjäytymistä nykyisissä mielenterveyspalveluissa sekä tarjonneet tähän ratkaisuja.
"Järjestimme päättäjille Onko ikääntyvällä Suomella varaa masennukseen? -työpajan helmikuussa 2015 ja olemme osallistuneet sosiaali- ja terveysministeriön Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen työpajoihin viime syksystä lähtien ja tehneet toimenpide-ehdotuksen ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseen", kertoo Eloisa ikä -ohjelman tutkija Minna Pietilä Vanhustyön keskusliitosta..

Ladataan...
Ladataan...