Navigaatio

Uutiset

4.2.2016

Eksotessa etsitään osallisuutta Arjen olohuoneista

Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio pääsi mukaan ideointikokoukseen, kun Eksoten alueella lähdetään kehittämään matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa ikääntyneille. Toimintaa rakennetaan työnimellä ”Arjen olohuone”.

Joukko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin - Eksoten - toimijoita ja järjestöjä, vanhusneuvoston edustajia sekä Saimaan Ammattikorkeakoulun opettajia ja oppilaita kokoontui hankkeen ideointikokoukseen 29.1.2016 Saimaan Ammattikorkeakoululle.  Mukaan kokoukseen oli kutsuttu myös Eloisa ikä-ohjelman koordinaatio.
Kokouksessa ideoitiin yhteisöllisiä, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jotka avaavat ovensa kaikille ikää katsomatta. Arjen olohuone halutaan nähdä vireänä keskuksena, josta löytyy niin harrastusmahdollisuuksia kuin vertaistukea elämän käännekohtiin.
”Nyt lähdetään miettimään, miten saataisiin Eksoten asuinalueille enemmän osallisuutta ja toimintaa ikääntyneiden ihmisten arkeen”, kuvaa Arjen olohuoneista vetovastuussa oleva Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen.  

Vapaaehtoistoiminnan esimerkkejä läheltä ja kaukaa

Tilaisuudessa pohdittiin mm. miten saada kotona asuvat, passiiviset ikäihmiset lähtemään liikkeelle sekä miten löytää vapaaehtoisia toiminnan pariin. Yliopettaja Tuija Nummela Saimaan AMK:sta nosti esiin vapaaehtoistoiminnan merkityksen esimerkiksi Japanissa. Japanissa vapaaehtoistyö opitaan koulussa jo alakouluasteella ja kuuluu siten luontevana osana ihmisten elämään. 

Vapaaehtoistoiminnan osalta hyviä kokemuksia on saatu Eksotessa oppilaitosyhteistyön kautta mm. vapaaehtoiskeskus Kuutin kulman toiminnassa ja Ammattiopisto Sammon opiskelijoiden päivätoiminnassa. Saimaan Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet kiireettömiä kotikäyntejä ikääntyneiden luo. Käynnit ovat olleet merkityksellisiä ja niistä on syntynyt jopa ystävyyssuhteita. Oppilaitosyhteistyön syventäminen ja yhdistäminen työelämään toimii myös kantavana teemana Arjen olohuoneiden kehittämistyössä.  

Arjen olohuoneet kytketään jo olemassa oleviin tiloihin, kuten palvelukeskuksiin tai vaikkapa nuorisotaloille.
Yhteistyötä tullaan tekemään laajasti ja mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat myös alueilla vaikuttavat taide- ja kulttuurihankkeet.

Arjen olohuone -pilotit Lappeenrantaan, Imatralle ja Taipalsaarelle

Pilotit toteutetaan Lappeenrannassa, Imatralla ja Taipalsaarella. Suunnittelun pohjaksi kootaan tietoa olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja hyödynnetään mm. Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja matalan kynnyksen kohtaamispaikoista ja eläkevalmennuksesta.
”Hienoa, että Eloisa ikä -ohjelmasta voidaan nostaa hyviä esimerkkejä toiminnan kehittämiseksi. Näin saamme ohjelman toimintamalleja leviämään myös valtakunnallisesti”, toteaa Eloisa ikä -ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Arjen olohuone -hanke liittyy laajemmin koko Eksoten alueen seniori- ja yhteisöasumisen kehittämiseen. Eksotessa suunnitellaan mm. palvelukortteleita jotka mahdollistavat asumisen tutussa ympäristössä myös silloin, kun ikääntyneen toimintakyky heikkenee. Palvelut olisivat lähellä omassa korttelissa ja yhteisöllinen kohtaamispaikka lähellä kotia mahdollistaisi sosiaalisen kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa. 

 

Ladataan...
Ladataan...