Navigaatio

Uutiset

8.1.2016

MIKE-työväline Health Awards -kilpailun finaalistiksi

Eloisa ikä -ohjelman muistihankkeiden kehittämä MIKE-työväline on valittu Health Awards -kilpailun finaaliin. Palkintoehdokas ”Enemmän osallisuutta #MuistiMike-työvälineellä” on yksi kolmesta finalistista Vuoden Terveysteko -sarjassa.

Health Awards (HA) -kilpailu on uusi tapa palkita ja huomioida Suomen terveysalan huippusaavutuksia ja niiden tekijöitä. Voittajat valitsee Health Awards -tuomaristo,  ja valinnassa painotetaan erityisesti terveysteon tai terveysinnovaation vaikutusta tavallisen kansalaisen elämään, terveyteen ja hyvinvointiin.
Voittajat julkistetaan 29.1.2016 järjestettävässä Health Awards & Foresight Forum 2016 -tilaisuudessa Helsingissä.
5 000 euron rahapalkinto jaetaan kahdessa kategoriassa; Vuoden Terveysteolle sekä Vuoden Terveysinnovaatiolle. Health Awards -palkinto rakentuu terveysalan toimijoiden yhteistyönä, pääjärjestäjänä toimii Tamro Oyj. 

Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä MIKE-tiimi ja kehittämisessä mukana olleet muistisairaat ihmiset ovat erittäin iloisia finaalipaikasta. "Kakkukahvit tullaan juomaan, tuli voittoa tai ei!"  

MIKE-lyhenne tulee sanoista Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Se on syntynyt Eloisa ikä -ohjelmassa järjestöjen kehittämistyön tuloksena; kehittämistyössä on ollut mukana muistisairaita. MIKE-työvälineen pilotointi tehtiin useassa kunnassa (päivätoiminta ja kotihoito) ja järjestössä (kuntouttava ryhmätoiminta). 

MIKE - Haastattelua ja havainnointia 

MIKEn tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelu ja toiminnan havainnointi. MIKE-työvälinettä käyttäen saadaan muistisairaan ihmisen ääni kuuluviin. Näin vahvistetaan muistisairaan itsemääräämisoikeuden säilymisen tunnetta. Muistisairaan oman mielipiteen kysyminen tuo laatua hänen hoitoonsa ja kuntoutukseensa. 

- Muistityön ammattilaisen on helppo ottaa MIKE-työväline käyttöön. Manuaalissa on käsitteiden avaamisen lisäksi tarkat ohjeet arvioinnin tekemiseen, sanoo Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Maaret Meriläinen

MIKE-koulutukseen osallistunut lähes 500 muistityön ammattilaista

Syksyn 2015 aikana työvälineen kehittäjät järjestivät MIKE-koulutuskiertueen, joka kävi seitsemällä (7) paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistui lähes 500 ammattilaista. Kerätyn palautteen perusteella uusi työväline koetaan tarpeelliseksi ja hyväksi lisäksi muistiammattilaisen työkalupakkiin. Yli 70% palautteen antaneista aikoo kokeilla MIKEa omassa työssään. 

Koulutuskiertueen tavoitteena on ollut työvälineeseen perehdyttämisen lisäksi haastaa ammattilaiset pohtimaan omia asenteitaan muistityötä ja muistisairaita ihmisiä kohtaan. Ympäristön asenteiden muuttuessa positiivisemmaksi ja muistisairaiden voimavaroja arvostavaksi muistisairaiden hoidon ja kuntoutuksen laatu paranee, mikä vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa. 

Lisätietoa MIKE-työvälineestä kootusti Eloisaikä.fi:n uutisesta ja Eloisaikä.fi:n Aineistot-osiosta.

Tarkempi kuvaus #HealthAwardsfi -kilpailusta, tuomaristosta ja kilpailun taustaorganisaatioista kilpailun virallisilta verkkosivuilta www.healthawards.fi

Ladataan...
Ladataan...