Navigaatio

Uutiset

Vanhustyön kehittäjät, innovaattorit eri puolilta Suomea kokoontuvat Eloisa ikä -ohjelmakauden päättäjäisiin Vanhalle ylioppilastalolle Helsinkiin 28.11.2017. Seminaarin monipuolinen ohjelma tarjoaa juhlavaa puhetta, esityksiä, innostusta, eloisia helmiä ja ripauksen kulttuuria. Verkkolähetys http://bit.ly/2iNtLob
Ikäihmiset eivät ole pelkästään avun tarvitsijoita, vaan he ovat myös aktiivisia toimijoita vapaaehtoistyössä. Vanhustyön Keskusliiton Eloisa ikä -tutkimuksen mukaan he ovat järjestöille ja koko yhteiskunnalle korvaamaton voimavara, jota ei pidä jättää ilman ammattimaista tukea.
Eloisat helmet -julkaisuun on koottu järjestöjen kehittämiä toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kirjassa esitellään vähintään yksi menetelmä tai toimintamalli - eli helmi - jokaisesta 31 ohjelmassa mukana olleesta hankkeesta.
Vanhustyön Keskusliiton Eloisa ikä -tutkimuksen mukaan järjestötoiminta voi lievittää yksinäisyyden kokemuksia. Osallistumisesta on eniten apua haasteellisimmissa elämäntilanteissa oleville. Samanlainen toiminta ei kuitenkaan sovi kaikille.
Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa on julkaistu useita käytännöllisiä oppaita. Monipuoliseen julkaisukokoelmaan voi kätevästi tutustua Issuu-kanavalla.
Etelä-Pohjanmaan eloisa Aijjoos-toiminta ja Lappajärven kunta lähettävät Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kyläluudan sataan suomalaiseen kuntaan. Kyläluutia lähtee Ilomantsista Vaasaan ja Utsjoelta Hankoon.
Vanheneminen ei ole sitä, miksi sen nuorena kuvittelee, sanotaan FT Marja Saarenheimon uuden "Vanhenemisen taito" -kirjan tiedotteessa. Vastapainon kustantama elokuussa ilmestynyt kirja perustuu tutkittuun ja koeteltuun tietoon vanhenemisesta ja sen psykologiasta.
Gerontologian kongressi kokosi Turkuun 7.-9.6.2017 satoja ikääntyvän väestön asioista kiinnostuneita ammattilaisia ja tutkijoita. Eloisa ikä -ohjelman toimijat olivat runsain joukoin mukana; sekä puhujina että osallistujina.
Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluva SámiSoster saa kansainvälisen Euroopan kansalaisen 2017 -palkinnon. Palkinto myönnetään toimijoille, joilla on poikkeuksellisen merkittäviä saavutuksia.
Uusi opas kertoo, miten ottaa moninainen ikääntyvä asiakaskunta paremmin huomioon vanhuspalveluissa. Tietopaketti on valmistunut Eloisa ikä -ohjelman moninaisuusverkoston yhteistyönä ja se on saatavilla painettuna ja sähköisenä.
Kooste Eloisa ikä ohjelmasta Vanhustyö-lehteen kirjoitetuista artikkeleista on julkaistu painettuna ja sähköisenä. Lue linkistä tai tilaa painettuna!
Mielenterveydellä ei ole ikärajaa! on Eloisa ikä -ohjelman tuottama kuuden videoanimaation sarja. Yksittäiset videot esittelevät mielenterveyttä tukevia esimerkkejä hankkeiden kehittämistä ratkaisuista ja keinoista. Ne sopivat erityisesti iäkkäiden ihmisen elämäntilanteisiin, sillä niissä huomioidaan iän tuomat erityispiirteet.
Viime päivinä on koettu hienoja hetkiä ja saatu palkintoja. Eloisa ikä -ohjelman useat hankkeet ovat olleet näkyvästi esillä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.
Lauantaista 21.1.2017 tuli särkisalolaisille ikimuistoinen päivä. Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvan kolmivuotisen Yhres etteskesi -hankkeen "loppuraportti" Sota, rauha ja sydän -revyy esitettiin Särkisalon koululla.
Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaatio on ohjelmassa mukana olevien etsivää ja löytävää vanhustyötä tekevien hankkeiden kanssa teettänyt kolmiosaisen videodokumentin Etsivä ja Löytävä vanhustyö – jotta kenenkään ei tarvitsisi olla yksin!
Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä 30.11.–1.12.2016. Helsingissä on koolla lähes 80 pääosin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevää kehittäjää. Uutta vanhuuskulttuuria luovia tekijöitä kiitettiin myös erityismaininnoin.
Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -lautapeli julkaistaan 22.-23.11. Mielenterveysmessuilla. Nestorin popup-esittelyjä pidetään Eloisa ikä -ohjelman messuosastolla Suomen Mielenterveysseuran Mirakle-hankkeen toimesta.
Eloisa ikä -ohjelma on mukana Wanhassa Satamassa 22.-23.11.2016 järjestettävillä Mielenterveysmessuilla. Suomen Mielenterveysseuran Mirakle-hanke ja Nestori Nurjamieli esittäytyvät Vanhustyön keskusliiton ohjelmakoordinaation osastolla.
Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvan Helsingin Alzheimer-yhdistyksen ja HJK:n kolmivuotisessa yhteistyöhankkeessa on luotu Liikunnan iloa! -toimintamalli. Muistiyhdistys ja urheiluseura yhdistivät osaamisensa ja tuloksena syntyi liikunta- ja vertaistukitoimintaa lievässä muistisairauden vaiheessa oleville henkilöille. Katso video: http://bit.ly/2de4bCR
Valtakunnallisella Vanhustenviikolla järjestetään Välitä-musiikkivideon julkistamistilaisuus Kiimingin Sykkeen Auditoriossa. Tapahtuma on yksi #YhdessäIlmanIkärajaa -pilottiprojekteista, joissa mukana on eri-ikäisiä ihmisiä.
Yhdessä syntyy enemmän -julkaisu kertoo Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaation näkökulmasta, miten ohjelmassa mukana olevien 31 sosiaali- ja terveysalan järjestön kehittämistoimintaa on tuettu, ja mitä on tähän mennessä saatu aikaan.
Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman 11. verkostopäivillä pääroolissa olivat yhdeksän päättyvän hankkeen aikaansaannokset ja opit. Teemaverkostoissa työskentelyä jatkettiin mm. etsivän ja löytävän vanhustyön ja MuistiMike-työvälineen kehittämisessä ja eloisan maaseutuverkostossa.
Yhdessä mukana -projektin opit yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusten järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisestä on koottu yksiin kansiin. Eloisa ikä -ohjelmassa mukana olevassa Suomen Setlementtiliiton projektissa kehitettiin yhteisöllisen seniori- ja vanhustyön toimintamalli.
23. Pohjoismainen gerontologiakongressi NKG2016 järjestetään Tampereella 19.–22.6.2016. Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio on mukana päivillä ja osallistuu posteri-näyttelyyn.
Eloisa ikä -ohjelman uusi esite on ilmestynyt painettuna ja e-julkaisuna. Ikääntyneiden ihmisten hyvää arkea edistävässä toiminnassa on mukana 30 järjestöjen kehityshanketta.
Laukaan Vuolakkeessa järjestettiin 18.5.2016 hyvinvointi- ja asumisteemalla ikääntyneille tapahtuma, jossa olivat mukana yksityinen, julkinen ja kolmas sektori.
Eloisa ikä -ohjelman maaseutuverkoston kevätseminaari pidettiin Salon kaupungintalolla 6.4.2016. Tapahtuman nimi "Kyläkeskukset huomenna – Hyvinvointia yhdessä tekemällä" viittasi tilaisuuden järjestäjien Särkisalokotiyhdistyksen Yhres etteskesi -hankkeen tavoitteeseen säilyttää kylä elinvoimaisena.
Eloisa ikä -ohjelman muistihankkeissa kehitetty MIKE-työväline on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TERVE-SOS-palkintokilpailun finaalissa. Kymmenen finalistin joukosta valitaan yleisön suosikki äänestyksen perusteella. Äänestysaika 11.4.-6.5.2016.
Vanhustyö-lehdessä vuoden 2015 aikana julkaistut jutut Eloisa ikä -ohjelman hankkeista, toiminnasta ja aikaansaannoksista on koottu yksiin kansiin. 36-sivuinen vuosikirja on monipuolinen lukupaketti järjestöjen kehittämistyöstä.
Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluva Setan Yhdenvertainen vanhuus- projekti järjesti yhteistyössä Oulun Seudun muistiyhdistyksen Lähelläsi -hankkeen ja Oulun Eläkkeensaajien Ikäihmisten Olohuoneen kanssa seminaarin Oulussa 14.3.2016.
Eloisa ikä -ohjelman Kuntatalolla 3.3.2016 järjestämässä tilaisuudessa esiteltiin hankkeiden aikaansaannoksia. Puheenvuorot pitävät Punaisen Ristin valtakunnallinen, turkulaisen Fingerroosin säätiön ja tamperelaisen Likioman paikalliset hankkeet.
Eloisa ikä -ohjelman vanhempi tutkija Marja Saarenheimo ja Suomen Mielenterveysseuran eloisan Mirakle -hankkeen projektipäällikkö Maija Hansen johdattelivat helmikuun puolivälissä eduskunnan mielenterveyspoliittista neuvottelukuntaa ikääntyneiden ihmisten mielenterveysteemojen pariin.
Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio pääsi mukaan ideointikokoukseen, kun Eksoten alueella lähdetään kehittämään matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa ikääntyneille. Toimintaa rakennetaan työnimellä ”Arjen olohuone”.
Käpyrinne ry etsii Kantin Pysäkille projektipäällikköä johtamaan kaksivuotista jatkoprojektia Jade II. Jade II kuuluu valtakunnalliseen Eloisa ikä -avustusohjelmaan.
Eloisa ikä -ohjelmasta osallistuttiin Riikassa 14.1.2016 järjestettyyn ”Let us be active!” -seminaariin, jossa pohdittiin tapoja ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen vapaaehtoistoiminnan avulla.
Eloisa ikä -ohjelman muistihankkeiden kehittämä MIKE-työväline on valittu Health Awards -kilpailun finaaliin. Palkintoehdokas ”Enemmän osallisuutta #MuistiMike-työvälineellä” on yksi kolmesta finalistista Vuoden Terveysteko -sarjassa.
Eloisa ikä -ohjelmassa käynnistyy jo neljäs hankevuosi. Raha-automaattiyhdistyksen 17.12.2015 julkaiseman avustusehdotuksen mukaisesti Eloisa ikä -ohjelmassa rakennetaan hyvää arkea ikääntyneille ihmisille 31 järjestön voimin.
Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman hanketyöntekijät kokoontuivat arviointipäiville Helsinkiin 1.–2.12.2015. Päivien aikana keskityttiin hanketyön arviointiin ja sen kehittämiseen. Lue lisää erityismaininnan ansainneista toimijoista.
Mitä olemme saaneet aikaan -kysymykseen vastaavat Eloisa ikä -ohjelman viiden päättyvän osahankkeen työntekijät Kuntatv:n tekemillä videoilla. Videoilla eloisia hanketyöntekijöitä haastattelee toimittaja Leena Pakkanen.
Erityisesti yli 80-vuotiaat itse haluavat ikääntyneitä enemmän esiin yhteiskunnassa. Muun muassa tämä selviää Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaa koordinoivan Vanhustyön keskusliiton teettämästä mielipidekyselystä, jonka tulokset julkaistiin 28.10.2015 Helsingissä.
Eloisa ikä -ohjelmassa on yhteiskehittämistyön tuloksena syntynyt MIKE-työväline. Syksyn 2015 MIKE-koulutuskiertue käy kahdeksalla paikkakunnalla kannustaen muistityön ammattilaisia ottamaan uuden toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työvälineen käyttöön.
Eloisa ikä -ohjelman hankeväen elokuinen verkostotapaaminen koostui monipuolisesta ohjelmasta. Eloisilla päivien ohjelmassa oli muun muassa työskentelyä teemaverkostoissa ja päättyvien osahankkeiden esitykset.
Vuosi sitten Oulussa käynnistynyt Ikäihmisten olohuone -toiminta on palkittu Euroopan kansalaisen palkinnolla. Oulun Eläkkeensaajat vastaanottivat kunniamerkin 4.9.2015 Helsingissä Eurooppasalissa järjestetyssä tilaisuudessa.
Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin I <3 #sateenkaariseniori -kuvakampanja Helsingin Pride2015 -tapahtumassa onnistui yli odotusten. Eloisa ikä -ohjelmassa mukana oleva hanke tekee ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi.
Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvan Löytävä-hankkeen ensimmäisen vuoden kokemukset on koottu julkaisuksi. Aikaa, päätä ja sydäntä -julkistamistilaisuus järjestetään Turussa 11.6.2015.
Seinäjoella järjestetään 2.6.2015 Suomen ensimmäinen Lehmäparaati, ja lehmä-aiheinen taidenäyttely. Maailmalla Cow Parade -nimellä tunnetun julkisen taidetapahtuman tuo Suomeen Eläkeliitto, ja sen Elämää käsillä -projekti.
Mental Health Art Week -teemaviikkoa vietetään 18.-24.5.2015. Mielen hyvinvointia vahvistavan kulttuurikokemuksen voi nauttia katsomalla Eloisa ikä -ohjelman Youtube-kanavalla Keltaista ja harmaata -runovideoteoksen.
Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluva Setlementtiliiton Yhdessä mukana -vertaistoiminnan projekti hakee määräaikaista hoitovapaan sijaista Helsinkiin.
Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio on tuottanut uutispaketin iäkkäiden mielenterveydestä. Asiantuntijahaastateltavana on vanhempi tutkija FT Marja Saarenheimo.
Oululaisten kehittämä Muistoista musiiksi -menetelmä on saanut valtakunnallisen TERVE-SOS-palkinnon. Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Maaret Meriläinen ja Minna Kangas vastaanottivat palkinnon Jyväskylässä TERVE-SOS-tapahtumassa 7.5.2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Järjestelmät-osaston osastopäällikkö Markku Pekuriselta.