Navigaatio

Ohjelma-asiakirjat

Eloisa ikä -ohjelman ohjelma-asiakirjasta löytyvät ohjelman tavoitteet ja viitekehys. Päämääränä on luoda edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ikääntymisen eri vaiheissa ja elämäntilanteissa.

Eloisa ikä -posteri on lyhyt yhteenveto ohjelman tavoitteista ja hankkeiden pääasiallisista sisältöalueista. Siinä annetaan sisällöistä myös muutamia käytännön esimerkkejä.

Eloisa ikä -ohjelman suunnittelu käynnistyi vuonna 2011, jolloin RAY kutsui järjestöjen edustajia koolle pohtimaan ohjelman teemoja ja sisältöä. Suunnittelun tueksi toteutettiin taustaselvitys järjestöjen toimintatavoista, joilla edistetään ikäihmisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pienimuotoinen selvitys tehtiin sähköisenä kyselynä järjestöjohtajille. Kyselyn tulokset piirtävät kuvaa järjestöjen toteuttaman toiminnan laajuudesta ja monipuolisuudesta.

Eloisa ikä -tutkimussuunnitelmasta selviävät ohjelmassa toteutettavan tutkimuksen tavoitteet, tausta-ajatukset, keskeiset käsitteet sekä toteuttamisen tapa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ohjelmaan osallistuvien hankkeiden toiminta muuttaa niissä mukana olevien ikäihmisten arkea sekä osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia ja millaisia vaikutuksia sillä on heidän psykososiaaliseen hyvinvointiinsa. Täällä voit seurata tutkimuksen väliaikatiedottamista.

Täällä voit tutustua ohjelman materiaaleihin:

Ohjelma-asiakirja

PDF-tiedosto Ohjelma-asiakirja  (838 kB)
Ohjelman tavoitteet ja viitekehys

Posteri

PDF-tiedosto Posteri  (1.0 MB)
Lyhyt yhteenveto ohjelman tavoitteista ja hankkeiden pääasiallisista sisältöalueista. Myös muutamia käytännön esimerkkejä sisällöistä.

Taustaselvitys

PDF-tiedosto Taustaselvitys  (1.2 MB)
Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen - Yhteenveto järjestöille suunnatusta kyselystä

Tutkimussuunnitelma

PDF-tiedosto Tutkimussuunnitelma  (266 kB)
Eloisa ikä -tutkimuksen 2013-2017 perusteet ja toteutus