Navigaatio

Hankkeiden tuottama materiaali

Tämä sivu täydentyy sitä mukaa kun Eloisa ikä -ohjelmassa mukana olevissa hankkeissa valmistuu tuotoksia ja materiaaleja. 

Ikäinstituutin Elämäntaidon eväät -hankkeessa on yhteistyössä eläkeikäisten kanssa kehitetty Mielipakka, mielen hyvinvointiin keskittyvä 52 kortin kokonaisuus. Hankkeen Keskustele elämäntaidoista -opas tarjoaa innostavia tapoja löytää elämäntaitojen ja mielen hyvinvoinnin osaamisen äärelle iäkkäiden kanssa. Mielen hyvinvointia miettimässä - opas varttuneiden vertaisryhmille esittelee seitsemän mielen hyvinvointiin liittyvää keskusteluteemaa harjoituksineen.

Eloisan yhdenvertaisuusverkostoon kuuluvat SámiSosterin, Setan ja Käpyrinteen hankkeet ovat laatineet Moninaisuus ikääntyvien palveluissa -perehdytysoppaan.

Neuvokkaat naiset(R) -ryhmätoiminnan käsikirja on Miina Sillanpään Säätiön eloisan hankkeen tekemä opas ryhmänohjaajalle.

Aijjoos-toiminnan Osallistumisesta ja ikäpolvitoiminnasta hyvinvointia julkaisu esittelee Innokylään kuvattuja toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. 

Eloisat muistihankkeet ovat kehittäneet #MuistiMike-työvälineen; Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvointiin ja seurantaan. MIKE-työvälinepakettiin kuuluu manuaalin lisäksi haastattelulomake, vastauskuvakortti ja havainnointilomake sekä video havainnoinnin tueksi. Lomakkeet ja lisätietoja työvälineestä www.muistimike.fi.

Fingerroosin säätiön Löytävä-hanke on julkaissut kaksi etsivän ja löytävän vanhustyön opasta "Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut" ja "Aikaa, päätä ja sydäntä". 

Eläkeliiton Elämää käsillä -hanke on julkaissut kädentaitojen oppaat "Aitovieriltä", "Lehmä ja laidun" ja "Valoa kohtaamisista".

Päättyneiden hankkeiden loppuraportteja: 
- Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeen loppuraportti (maaliskuu 2016). Toiminta jatkuu toistaiseksi STEAn ak-avustuksen turvin.
- Käpyrinteen Jade I -projektin loppuraportti (maaliskuu 2016). Kehitystyö jatkuu Jade II -projektissa. 
- Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen Aijjoos II -hankkeen loppuraportti (helmikuu 2016). Aijjoos-toiminta jatkuu STEAn tuella. 
 
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeen tuottamia materiaaleja: runovideoteos Keltaista ja harmaataKylille kulttuuria -toimintamalli  ja sen videoesittely Kulttuurista muistoja - eloisasti.

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Vielä Virtaa -hanke kehitti osallistavan Muistoista Musiikiksi -ryhmämenetelmän muistisairauden lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa oleville ihmisille. Lataa Muistoista Musiikiksi -opas.

Suomen Mielenterveysseuran Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeen tuottamat julkaisut: 

Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin tuottama "Haluaisin pystyä kertomaan" -dokumentti tekee moninaisuutta näkyväksi kertoen dvd:n muodossa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ikääntymiseen liittyviä ajatuksia ja toiveita. Katso Yhdenvertainen vanhuus -videoita Youtubessa. Uutinen julkistamistilaisuudesta  01/2014.

Eloisa ikä -ohjelman tuotoksista kerrotaan myös Eloisa ikä -sivuston uutispalstalla