Eloisa ikä — vuosista viis!

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Eloisa ikä -avustusohjelma 2012–2017 loi edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Tällä verkkosivustolla kerrotaan ohjelmassa kehitetyistä hyvistä toimintamalleista, joilla edistetään ikäihmisten hyvinvointia. Samalla kerrotaan ohjelmassa tehdystä tutkimuksesta ja esitellään ohjelman materiaalituotanto.

->description

Eloisat helmet

Eloisa ikä -ohjelmassa (2012-2017) kehitettiin menetelmiä ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehittämistyössä oli mukana 31 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Nämä menetelmät on testattu käytännössä ja todettu toimiviksi. Ne soveltuvat käyttöön otettavaksi ympäri Suomen. Menetelmät on ryhmitelty teemoittain.

Lue lisää

Tutkimus

Eloisa ikä -tutkimuksessa (2013-17) tarkasteltiin, millaisia muutoksia tapahtui ohjelman hankkeissa mukana olleiden ikääntyneiden ihmisten arjessa, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksissa sekä psykososiaalisessa hyvinvoinnissa. Tutkimuksen pääasiallisia aineistoja olivat määrällinen kysely (N=529) ja laadullinen haastattelu (N=92). Kyselyvastaajien ja haastateltujen ikäjakauma oli 55-98 vuotta. Täällä voit tutustua tutkimustuloksiin kirjan, koosteiden ja mediauutisoinnin muodossa.

Lue lisää
->description