Navigaatio

Uutiset

22.10.2015 klo 08:00

MIKE-työväline tuo muistisairaan oman äänen kuuluviin

Eloisa ikä -ohjelmassa on yhteiskehittämistyön tuloksena syntynyt MIKE-työväline. Syksyn 2015 MIKE-koulutuskiertue käy kahdeksalla paikkakunnalla kannustaen muistityön ammattilaisia ottamaan uuden toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työvälineen käyttöön.

MIKE on Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Sen ovat kehittäneet Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelman kahden muistiyhdistyksen hanketyötekijät Maaret Meriläinen ja Minna Kangas Vielä virtaa -hankkeesta ja Katja Kujala ja Manar Ameli Kulttuurista muistoja -hankkeesta.

- Muistityön ammattilaisen on helppo ottaa MIKE-työväline käyttöön, sanoo Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Maaret Meriläinen. Toivomme, että muistisairaan ääni ja oma mielipide otettaisiin huomioon, kun hänen kuntoutustaan suunnitellaan. 
Tähän mennessä koulutuksiin on osallistunut jo 200 ammattilaista. Kerätyn palautteen perusteella uusi työväline koetaan tarpeelliseksi ja hyväksi lisäksi muistiammattilaisen työkalupakkiin. 

Osallistu sosiaalisessa mediassa #MuistiMike ja #EloisaIkä
MIKE-työvälinettä koskevaa keskustelua sosiaalisessa mediassa voi seurata #MuistiMike-tunnisteella, yhteiskehittämiseen ja palautteen antamiseen kehittäjille hyvänä tunnisteena toimii lisäksi #eloisaikä. Maaret Meriläisen "Mikä MuistiMike" -haastattelun voi katsoa Youtubessa http://bit.ly/1NUw6bE.

Koulutuksia vielä neljällä paikkakunnalla
Koulutuskiertue, MuistiMike-roadshow, kiertää syksyn aikana kahdeksan paikkakuntaa. Tulevat koulutukset Kajaanissa, Seinäjoella, Oulussa ja Kouvolassa. Niiden aikataulut ja ilmoittautumisohjeet Eloisaikä.fi:n Tapahtumakalenterissa. Uudenmaan Muistiluotsin organisoima Vantaan MIKE-koulutustilaisuus taltioitiin 6.10.2015 ja sen voi tästä linkistä

Kehitystyö käynnistyi eloisan verkostopäivillä
MIKE-työryhmä syntyi RAY:n ja Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaation järjestämässä verkostotapaamisessa joulukuussa 2013. Tuolloin Eloisan tutkimusryhmän kokouksessa perustettu MIKE-työryhmä alkoi kehittää työvälinettä, jolla voisi arvioida muistisairaan ihmisen kokemaa elämänlaatua sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn muutoksia. 

Laajasti koekäytössä
Koekäytön ja saatujen palautteiden pohjalta pohjalta valmistuneeseen työvälinepakettiin kuuluu manuaali, haastattelulomake, vastauskuvakortti, havainnointilomake ja video havainnoinnin tueksi. Linkit työvälineeseen ja havainnoinin tueksi tehtyyn videoon Eloisaikä.fi:n Aineistot-välilehdeltä.
MIKE-työvälineen koekäyttöön ovat osallistuneet muun muassa Etelä-Suomen KASTEen Kotona Kokonainen Elämä -hankekokonaisuus Kouvolasta, Kymenlaakson Muistiluotsi yhteistyössä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden kanssa, Eloisa ikä -ohjelman Liikunnan iloa -hanke Helsingin Alzheimer-yhdistyksestä, Yli-Iin kotihoito ja Kiimingin päivätoiminta Oulusta, Päiväkeskukset Päivänkaari ja Olokolo ja Vuotilan päivätoiminta Hämeenlinnasta. 

Kuva: Vantaan koulutuksesta otetussa kuvassa Katja Kujala (vas.), Maaret Meriläinen, Sanna Suvisalmi ja Minna Kangas. 
 

Ladataan...
Ladataan...