Navigaatio

Osallistujien lähtötilanne

Millaisia ovat ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteet heidän tullessaan mukaan Eloisa ikä -hankkeisiin? Mikä tuo merkitystä heidän elämäänsä, miten he huolehtivat hyvinvoinnistaan? Miten he ylipäänsä tulevat mukaan hanketoimintaan? Tälle sivulle kerätään väliaikahavaintoja osallistujien tilanteista sellaisina kuin ne näyttäytyvät Eloisa ikä -tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistoissa.

Ihmissuhteet ikääntyessä.png  (1.1 MB)
Eloisa ikä -alkukyselyn mukaan osallistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteita oli hankkeisiin mukaan tullessaan ennen kaikkea muistisairailla ja intensiivisemmän tuen hankkeisiin hakeutuneilla tai löydetyillä ihmisillä. Haasteiden todennäköisyyttä lisäsi samoin iäkkyys. (Julkaistu 23.5.16)
Tärkeintä terveydelle.png  (787 kB)
Eloisa ikä -hankkeiden osallistujien tärkein terveydestään huolehtimisen keino oli kehollinen aktiivisuus eli liikunta, kuntoilu ja ulkoilu. Alkukyselyn luokiteltujen avovastausten kolmen kärjessä olivat lisäksi hyvä ravinto sekä lääkkeet ja lääkärikäynnit. (Julkaistu 26.4.16)
Mielen virkeys.png  (860 kB)
Eloisa ikä -hankkeiden osallistujien tärkein keino mielensä virkeydestä huolehtimiseen oli toisten ihmisten seura. Alkukyselyn avovastausten luokittelussa kolmen (epätasaisen) kärjen muodostivat toiset ihmiset, liikunta ja ulkoilu sekä kulttuurin harrastaminen. (Julkaistu 23.3.16)
Merkitystä elämään.png  (905 kB)
Eniten merkitystä Eloisa ikä -hankkeiden osallistujien elämään toivat läheiset ihmissuhteet. Alkukyselyn avovastausten luokittelu paljasti kolmen kärjeksi omat lapset ja lapsenlapset, ystävät, omaiset tai puolison sekä terveyden ja liikunnan. (Julkaistu 29.2.16)
Osallistujien reitit hankkeisiin.png  (2.3 MB)
Ikääntyneiden osallistujien tyypillisiä reittejä Eloisa ikä -hankkeiden pariin on hahmottunut haastatteluissa pääpiirteissään kolme: entuudestaan hanketaholle tutut henkilöt, ylipäänsä aktiiviset ihmiset sekä aiemmin osallistumattomat. (Julkaistu 19.1.16)
Yksinäisyys Eloisa ikä -kyselyssä.PNG  (265 kB)
Eloisa ikä -hankkeisiin mukaan tulevat ikääntyneet ihmiset näyttävät alkukyselyn mukaan olevan yksinäisiä useammin kuin samanikäinen väestö. Toiminta kohdentuu siis tältä osin tarkoituksenmukaisesti. Mutta väheneekö osallistujien yksinäisyys hanketoiminnan aikana? Aika näyttää... (Julkaistu 13.10.15)