Navigaatio

Osallistujien kokemukset

Millaisia kokemuksia ikääntyneillä ihmisillä on Eloisa ikä -hankkeiden psykososiaalisesta kehittämistoiminnasta? Saavatko he siitä sen, mitä toivovatkin? Onko toimintaan osallistumisella vaikutuksia heidän arkeensa sekä toimijuuden ja osallisuuden kokemuksiinsa? Tapahtuuko peräti myönteisiä muutoksia? Tälle sivulle kerätään väliaikahavaintoja osallistujien tilanteista sellaisina kuin ne näyttäytyvät Eloisa ikä -tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistoissa.

Ikäihmisten ryhmätoiminta.png  (722 kB)
Järjestöjen ryhmätoiminnalla mahdollistetaan kohtaamisia ja edistetään yhteisöllisyyttä. Eloisan iän ryhmätoiminnoissa viihdyttiin hyvin ja koettiin niin jatkuvuutta kuin muutoksiakin. Myös hierarkioita ilmeni, mistä syystä ryhmänvetäjillä on suuri rooli. (Julkaistu 13.2.17)
Ikäihmiset vapaaehtoisina -kuva  (618 kB)
Nykyiset vapaaehtoistyön muodot houkuttelevat lähinnä ulospäin ja toiminnallisesti suuntautuneita ikäihmisiä. Millainen vapaaehtoistyö houkuttelisi ihmisiä, joilla on toisenlaisia ominaisuuksia? Kirjoitus perustuu aiempaan tutkimukseen ja Eloisa ikä -haastatteluaineistoon. (Julkaistu 5.12.16)
PDF-tiedosto Ikäihmiset vapaaehtoisina -kirjoitus  (727 kB)
Kirjoitus ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta perustuu aiempaan tutkimukseen ja Eloisa ikä -haastatteluaineistoon. (Julkaistu 5.12.16)
Yhteisöihin osallistumattomien kokemuksia.png  (652 kB)
Yhteisöihin (yleensä) osallistumattomien ikäihmisten kokemuksissa tapahtui eniten myönteisiä muutoksia Eloisa ikä -hankeaikana (tähän mennessä kertynyt alku- ja loppukyselyaineisto, N=327). (Julkaistu 14.11.16)
Menojen kattaminen tuloilla.png  (993 kB)
Menojen kattamien tuloilla oli helppoa 69 %:ille ja hankalaa 31 %:ille kyselyvastaajista. Tähän liittyi myös eräitä hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksia, joissa tapahtui myönteistä muutosta hankalasti toimeentulevilla (tähän mennessä kertynyt alku- ja loppukyselyaineisto, N=295) (Julkaistu 26.10.16)
Yksinäisyys alussa ja lopussa.png  (507 kB)
Tähän mennessä kertyneen alku- ja loppukyselyaineiston (N=320) vertailu osoittaa, että osalla (31 %) alussa yksinäisistä kokemus lievittyi tai poistui hankkeisiin osallistumisen kuluessa. Toisaalta samaan aikaan yksinäisyys lisääntyi joillakuilla (16 %) niistä osallistujista, jotka eivät sitä alussa kokeneet. (Julkaistu 19.9.16)
Hankeosallistuminen arjen muovaajana.png  (664 kB)
Hanketoimintaan osallistumisen merkitys liittyi mm. ihmisen elämäntapaan: jatkuvuutena se oli osa jo valmiiksi aktiivista arkea ja poikkeamana taas muutos suhteessa entiseen sekä ehkä väylä aktiivisempaan elämäntapaan. (Julkaistu 24.8.16)
Etsivä-löytävä työ.png  (973 kB)
Etsivän ja löytävän työn hankkeisiin osallistuminen tarkoitti Eloisa ikä -tutkimuksen haastatelluille merkityksellisiä kohtaamisia ja mielekästä toimintaa. Osallistujien arjessa tapahtui muutosta syrjäytymisestä kohti kodin ulkopuolista maailmaa ja omia vahvuuksia. Samalla kasvoi kokemus omasta merkityksestä. (Julkaistu 13.6.16)
tutkimuskahvit.png  (601 kB)
Kuvan haastattelukatkelmassa kiteytyy eräitä keskeisiä hanketoimintaan motivoivia asioita, joita monet ikääntyneet ihmiset ovat maininneet tutkimushaastatteluissamme: hyvä mieli, uudet tuttavuudet sekä tekeminen ja rytmi arkeen. (Julkaistu 14.12.15)
Eloisa ikä -tutkimus_Elämänvalintoihin vaikuttaminen.PNG  (172 kB)
Eloisa ikä -ohjelman hankkeisiin osallistuvat ikääntyneet ihmiset vastaavat toiminnan alussa ja lopussa tutkimuskyselyyn. Tähän mennessä kertyneiden vastausten (N=141) valossa osallistujien keskuudessa oli lisääntynyt kokemus siitä, että he pystyivät itse vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin valintoihin. (Julkaistu 23.11.15)
PDF-tiedosto Eloisiin hankkeisiin osallistuneiden kokemuksia.pdf  (310 kB)
Hanketoiminnassa voi kokea niin monenlaista... Täällä on parhaita paloja. (Julkaistu 21.9.15)