Navigaatio

Ikääntymisestä ja tutkimuksesta

Mistä puhumme kun puhumme vanhuudesta? Millaisia toimintaympäristöjä hankkeet ovat niihin osallistuville ikääntyneille ihmisille? Miksi elämänkulkuperspektiivi on tärkeä ikääntymisen tutkimuksessa? Muun muassa näitä aiheita käsitellään Eloisa ikä -tutkimuksessa ja niitä koskevia kirjoituksia kootaan tälle sivulle. Mukana myös tutkimussuunnitelma.

PDF-tiedosto Ikäihmiset vapaaehtoisina -kirjoitus  (727 kB)
Kirjoitus ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta perustuu aiempaan tutkimukseen ja Eloisa ikä -haastatteluaineistoon. (Julkaistu 5.12.16)
PDF-tiedosto Eloisa ikä -tutkimushaastatteluista.pdf  (701 kB)
Kirjoituksessa käymme lyhyesti läpi elämänkulkuperspektiiviä, toimijuutta ja osallisuutta ikääntymisen tutkimuksessa sekä vedämme yhteen Eloisa ikä -hankkeissa tehtyjen yksilöhaastattelun satoa. (Julkaistu 8.2.16)
PDF-tiedosto Hankkeet ja arki_Eloisa ikä -tutkimus.pdf  (963 kB)
Kirjoituksessa tarkastellaan arkea ja projekteja Eloisa ikä -ohjelman hankkeisiin osallistuvien ihmisten toimintaympäristöinä. Aluksi esitämme huomioita toimintaympäristöistä erikseen ja sitten luomme tarkemman katseen niiden leikkauskohtaan. Onko hanke-elämä arkea vai juhlaa - vai molempia? Mukana tapausesimerkkejä. (Julkaistu 4.9.15)
Mitä vanhuus on.png  (996 kB)
Voisiko vanhuuteen suhtautua monimuotoisena? Kuvaan on tiivistetty Marja Saarenheimon Mitä vanhuudelle on tapahtunut? -artikkelin ehdotukset.
PDF-tiedosto Mitä vanhuudelle on tapahtunut.pdf  (989 kB)
Mistä puhumme kun puhumme vanhuudesta? Onko neljäs ikä musta aukko? Marja Saarenheimon syvälle luotaava artikkeli myöhäisestä vanhuudesta yhteiskunnassamme. (Julkaistu 19.9.14)

Mitä vanhuudelle on tapahtunut? -artikkeli e-julkaisuna (issuu.com).

PDF-tiedosto Eloisa ikä -tutkimussuunnitelma.pdf  (266 kB)
Eloisa ikä -tutkimuksen tulkinnallinen viitekehys ja toteuttamissuunnitelma. Keskeisinä käsitteinä arki, toimijuus, osallisuus ja psykososiaalinen hyvinvointi.