Navigaatio

Eloisa ikä -tutkimus

Eloisa ikä -tutkimuksessa (2013-17) on tarkasteltu, muuttaako (ja miten) ohjelmaan osallistuvien hankkeiden toiminta niissä mukana olevien ikääntyneiden ihmisten arkea sekä osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia. Entä onko sillä ollut vaikutuksia heidän psykososiaaliseen hyvinvointiinsa? Tutkimuksen pääasiallisia aineistoja ovat määrällinen kysely ja laadullinen haastattelu. Tutkimuksen tuloksiin perustuva kirja ilmestyy lokakuussa 2017. Tervetuloa kuulemaan valittuja paloja Mitä on vanhuus -seminaariin 31.10. Helsingissä!

Tällä Eloisa ikä -tutkimuskanavalla tutkijat Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo ovat kertoneet väliaikatietoja Eloisan tutkimuksen kulusta ja keskeisistä havainnoista matkan varrelta. ’Välipalat’ ovat olleet kevyehköjä: lyhyitä teoreettispainotteisia tekstejä sekä valottavia otteita aineistoista tutkimuskysymyksiin liittyen. Julkaisut on ryhmitelty tämän sivun alasivuiksi aihepiiriensä mukaan:

  • Osallistujien lähtötilanne: havaintoja tutkimuksen osallistujista hankkeisiin osallistumisen alussa
  • Osallistujien kokemukset: tutkimuksen osallistujien kokemuksia hankkeisiin osallistumisesta ja sen vaikutuksista
  • Ikääntymisestä ja tutkimuksesta: kirjoituksia ikääntymiseen ja Eloisa ikä -tutkimuksen tekemiseen liittyvistä aiheista (myös tutkimussuunnitelma
 
Ryhmätoiminta yhteisöllisyyden areenana (viimeinen "välipala", julkaistu 13.2.17)
 
Erilaisten teemojen ympärille rakentuva ryhmätoiminta on nykyisin monen järjestön toiminnan ytimessä. Järjestöt haluavat tarjota kohderyhmilleen merkityksellisiä yhteisöjä, joissa ihmiset voivat jakaa asioita ja kokea yhteisöllisyyttä. Ryhmätoiminta on keskeinen toimintamuoto myös ikääntyneiden ihmisten kanssa tehtävässä psykososiaalisessa työssä, myös Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa. Sen taustalla on ajatus kohtaamisen ja yhteisöllisyyden hyvää tuottavista ja erityisesti yksinäisyyttä lievittävistä vaikutuksista.
 
Jo valmiiksi toimeliailla Eloisilla ryhmäosallistujilla oli usein taustallaan varsin hyvä asema aiemmassa työelämässä sekä ylipäänsä aktiivinen elämäntapa ja osallistumisen eetos. Nämä ihmiset toimivat usein vapaaehtoisina koska kokivat, että heillä oli ”jotakin annettavaa” – eli monenlaista osaamista jaettavaksi – myös muille. Aiemmin vähemmän aktiivisten Eloisa ikä -osallistujien perhe-elämä oli sen sijaan saattanut olla sitovaa esimerkiksi kotiäitiyden tai omaishoitajuuden vuoksi. He olivat muita useammin yksinäisiä ja kokivat erilaisia sosiaalisia haasteita elämässään. Muita useammin he samoin vain osallistuivat järjestettyyn toimintaan sen sijaan, että olisivat olleet mukana järjestelyissä.
 
Monen Eloisa ikä -hankkeen ryhmien ohjelma koostui varsin perinteisistä palasista, kuten erilaisista retkistä, liikunnasta, peleistä, askartelusta ja alustuksista. Juttelu ja kahvittelu olivat samoin tärkeitä sisältöjä. Haastatellut pitivät ryhmiin kokoontumista yleensä itselleen merkityksellisenä ja tulivat niihin mielellään. Jotkut kertoivat, että yksinään he eivät olisi lähteneet minnekään, mutta ryhmän kanssa se oli sekä mahdollista että mukavaa. Yhteisöllisyyden ja ryhmädynamiikan imussa ei kuitenkaan ole aina tilaa kaikille toimintatavoille, näkemyksille ja kokemuksille. Ihmiset ovat lähtökohtaisestikin erilaisia eivätkä kaikki viihdy samanlaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Eloisa ikä -ryhmienkin toimintaan liittyi joskus ristiriitoja ja hierarkioita. Ammattitaitoisten vetäjien rooli ryhmätoiminnassa korostuu tästäkin syystä: heidän on kyettävä osallistamaan erilaisia ihmisiä ja luomaan moninaisuutta hyväksyviä ryhmiä. Pelkin vapaaehtoisvoimin tähän ei aina päästä.
 
Kehittämishankkeilta odotetaan, että niiden seurauksena jotkin asiantilat muuttuvat aiempaan verrattuna. Ryhmätoiminnan vaikutuksissa ei aina ollut kyse varsinaisesta muutoksesta, vaan monien haastateltujen arjessa ryhmätoimintaan osallistuminen edusti enemmänkin myönteistä jatkuvuutta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään tutuin tavoin. Silti myös muutoksia oli tapahtunut:
 
Kyllä mä kokisin että se [ryhmätoiminta] edestauttaa tämmösen mukavan sosiaalisuuden kehittymistä itsessä. (…) Mä en ollut luontaisesti tämmönen mikään ryhmässä seurustelija, että mää viihdyn kahdestaan, mutta täähän sujuu hyvin.
  
Osallistu keskusteluun Twitterissä (@Eloisa2017, #eloisaikä)!